Lees voor

Belastingaanslag bezwaar

Als u het niet eens bent met een aan u opgelegde belastingaanslag of beschikking WOZ-waarde, kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente.

U moet het bezwaar binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw persoonlijke gegevens;
  • redenen waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw handtekening.

Op het aanslagbiljet vindt u uitgebreide informatie over het indienen van een bezwaarschrift. In sommige gevallen kunt u ook digitaal bezwaar indienen.

Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Ook als u een bezwaarschrift indient, bent u verplicht om de aanslag te betalen. In uw bezwaarschrift kunt u wel uitstel van betaling vragen voor het omstreden bedrag.
U kunt bezwaar tegen uw belastingaanslag indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Veldhoven, tel. 14 040.
  1. Stuur door
Stuur door
* = verplichte velden