Lees voor

Afvalwaterlozingontheffing

Het is verboden om afvalwater te lozen in de bodem of op het oppervlaktewater. Afvalwater moet geloosd worden op de gemeentelijke riolering. Als dat niet mogelijk is moet u een afvalwaterlozingontheffing aanvragen bij de gemeente.
Is uw woning (nog) niet op het riool aangesloten? Als u huishoudelijk afvalwater rechtstreeks (via een septic tank) wilt lozen in de bodem, hebt u daarvoor een afvalwaterlozingontheffing nodig van de gemeente. Wilt u via een septic tank afvalwater op het oppervlaktewater lozen, dan hebt u een vergunning van het Waterschap nodig.
  • Als binnen 40 meter vanaf de kadastrale grens van uw perceel gemeentelijke riolering aanwezig is, krijgt u geen ontheffing en is aansluiting op het gemeentelijk riool verplicht.
  • U gebruikt bij de lozing een zuiveringsinstallatie (bijvoorbeeld een septic tank) voordat het water in de bodem terecht komt.
Aan het verkrijgen van een gemeentelijke afvalwaterlozingsontheffing zijn geen kosten verbonden.
Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk woningen aangesloten zijn op het riool. De gemeente gedoogt alleen tijdelijke voorzieningen als er geen andere mogelijkheden zijn. Wilt u vanuit uw particuliere woonruimte (huishoudelijk) afvalwater rechtstreeks lozen in de bodem of in het oppervlaktewater, dan hebt u dus altijd ontheffing of een vergunning nodig. Onder particuliere woonruimte verstaan we ook een vakantiewoning.

Wilt u afvalwater direct op het oppervlaktewater lozen, dan hebt u vergunning nodig van Waterschap De Dommel.

De afvalwaterlozingontheffing is onderdeel van het omgevingsrecht. U vraagt de afvalwaterlozingontheffing (omgevingsvergunning) aan bij het OLO (Omgevingsloket Online). Hier vindt u ook meer informatie over de ontheffing.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de afdelings Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven via omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

  1. Stuur door
Stuur door
* = verplichte velden