Lees voor

Afvalwaterlozingontheffing

Het is verboden om zonder ontheffing of vergunning afvalwater te lozen in de bodem of het oppervlaktewater.
Is uw woning (nog) niet op het riool aangesloten? Als u huishoudelijk afvalwater rechtstreeks (via een septic tank) wilt lozen in de bodem, hebt u daarvoor ontheffing nodig van de gemeente. Wilt u via een septic tank afvalwater op het oppervlaktewater lozen, dan hebt u vergunning van het Waterschap nodig.
  • Binnen veertig meter vanaf de kadastrale grens van uw perceel is geen gemeentelijke riolering aanwezig:
  • U gebruikt bij de lozing een zuiveringsinstallatie (septic tank).
Aan een gemeentelijke afvalwaterlozingsontheffing zijn geen kosten verbonden.
Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk woningen aangesloten zijn op het riool. De gemeente gedoogt alleen tijdelijke voorzieningen als er geen andere mogelijkheden zijn. Wilt u vanuit uw particuliere woonruimte (huishoudelijk) afvalwater rechtstreeks lozen in de bodem of in het oppervlaktewater, dan hebt u dus altijd ontheffing of een vergunning nodig. Onder particuliere woonruimte verstaan we ook een woonboot of een vakantiewoning.

Let op De afvalwaterlozingontheffing is onderdeel van het omgevingsrecht. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online). Hier vindt u ook meer informatie over de ontheffing.
  • U vraagt een afvalwaterlozingontheffing aan bij de afdeling Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven. Stuur desgewenst voor meer informatie een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel via telefoonnummer 14 040.
  • Wilt u afvalwater direct op het oppervlaktewater lozen, dan hebt u vergunning nodig van Waterschap De Dommel.
  1. Stuur door
Stuur door
* = verplichte velden