Programmabegroting

De gemeentelijke programmabegroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. De gemeenteraad stelt ieder jaar deze begroting vast.

Planning programmabegroting 2020

  • Op dinsdag 17 september heeft het college de begroting aangeboden aan de gemeenteraad
  • Op woensdag 30 oktober publiceert de gemeente een speciale begrotingspagina in het Veldhovens weekblad
  • Op woensdag 6 november geven de fracties hun visie op de begroting in het Veldhovens weekblad
  • Tijdens de Algemene Beschouwingen op maandag 11 november om 19.30 uur en op dinsdag 12 november om 10.00 uur wordt de begroting behandeld door de raad. De vergadering vindt plaats in de raadzaal bij het gemeentehuis

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek