Programmabegroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. Tijdens de begrotingsbehandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, geven de raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van B&W voor de komende periode. Deze Algemene Beschouwingen vonden plaats op dinsdag 13 november 2018.

Voor 2019 laten de cijfers een overschot van € 670.000 zien. De grondverkoop trekt aan en door de inkomsten daaruit verbetert de schuldenpositie. Maar er blijft werk aan de winkel want de meerjarensaldi blijven dun.

Filmpje Begroting 2019-2022

Wethouder Financiën Jeroen Rooijakkers legt hieronder in het filmpje Begroting 2019-2022 gemeente Veldhoven in het kort uit wat er in de begroting staat.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek