Programmabegroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. Tijdens de begrotingsbehandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, geven de raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van B&W voor de komende periode. Deze Algemene Beschouwingen vinden plaats op dinsdag 13 november vanaf 10.00 uur.

Voor 2019 laten de cijfers een overschot van € 670.000 zien. De grondverkoop trekt aan en door de inkomsten daaruit verbeter de schuldenpositie. Maar er blijft werk aan de winkel want de meerjarensaldi blijven dun.

Data begrotingsbehandeling

  • Maandag 24 september 2018: presentatie begroting 2019-2022 door B&W
  • Woensdag 31 oktober 2018: het college geeft haar visie over de begroting die ze de raad voorlegt in het Veldhovens Weekblad
  • Dinsdag 6 november 2018: spreekrecht voor burgers inzake de begroting
  • Woensdag 7 november 2018: de raadsfracties publiceren hun beschouwingen op de begroting en de voorgestelde belastingmaatregelen in het Veldhovens Weekblad
  • Dinsdag 13 november 2018: Algemene Beschouwingen van 10.00 tot circa 17.00 uur. De gemeenteraad spreekt en beslist over de begroting tijdens de openbare vergadering. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook kunt u de vergadering live volgen via www.veldhoven.nl/gemeenteraad of via Omroep Veldhoven

Alle publicaties, de begrotingsstukken en (vergader)data over de programmabegroting 2019-2022 en over de algemene beschouwingen vindt u op de website van de gemeenteraad.

Filmpje Begroting 2019-2022

Wethouder Financiën Jeroen Rooijakkers legt hieronder in het filmpje Begroting 2019-2022 gemeente Veldhoven in het kort uit wat er in de begroting staat.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek