Programmabegroting

De gemeentelijke programmabegroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. Hierin staat wat we het komende jaar gaan doen, wat we daarmee willen bereiken en wat de financiële gevolgen zijn.

Programmabegroting 2018

De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. Tijdens de begrotingsbehandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, geven de raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van B en W voor de komende periode. Deze Algemene Beschouwingen vinden plaats op dinsdag 7 november aanstaande.

Voor 2018 laten de cijfers een overschot van € 661.000 zien. Hoewel de reservepositie verbetert en de solvabiliteit stijgt, blijft terughoudendheid met investeringen geboden.

De begroting op uw tablet

De PDF van de begroting 2018-2021 is geschikt gemaakt voor tabletgebruik via de website van issuu. Met de navigatie en de zoekfunctie vindt u snel waar u naar op zoek bent. U kunt makkelijk navigeren tussen de inhoudsopgave en de paragrafen, en weer terug. 

Hoe krijg ik de PDF op mijn tablet of laptop?

Via de website van issuu kunt u de begroting op uw pc bekijken en/of downloaden als PDF. Issuu is een platform waar meer dan 30 miljoen uiteenlopende publicaties te lezen zijn. Mocht het downloaden niet lukken, dan kan het zijn dat u een (gratis) account moet aanmaken. De PDF slaat u vervolgens op, in bijvoorbeeld, iBooks. Issuu is ook als app te installeren op uw smartphone en tablet. 

De programmabegroting 2018 (1,73 Mb) is ook als tekstversie in PDF te bekijken en downloaden op de website van de gemeente.

Data begrotingsbehandeling

  • Maandag 25 september 2017: presentatie begroting 2018-2021 door B en W.
  • Woensdag 11 oktober 2017: het college geeft haar visie over de begroting die ze de raad voorlegt in het Veldhovens Weekblad.
  • Dinsdag 31 oktober 2017: spreekrecht voor burgers inzake de begroting. NB: De avond gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen.
  • Woensdag 1 november 2017: de raadsfracties publiceren hun beschouwingen op de begroting en de voorgestelde belastingmaatregelen in het Veldhovens Weekblad
  • Dinsdag 7 november 2017: Algemene Beschouwingen van 10.00 tot circa 17.00 uur. De gemeenteraad spreekt en beslist over de begroting tijdens de openbare vergadering. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook kunt u de vergadering live volgen via veldhoven.raadsinformatie.nl.

Alle publicaties, de begrotingsstukken en (vergader)data over de programmabegroting 2018-2021 en over de algemene beschouwingen vindt u op de website van de gemeenteraad.

Programmabegroting 2017

Bekijk ook

 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek