Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Neem contact op met de gemeente voor:

  • Inzamelen van geld of goederen, zoals een collecte
  • Plaatsen van speelautomaten
  • Verhuren van een huis dat te koop staat
  • Houden van een loterij of een ander kansspel
  • Standplaats op gemeentegrond, (week)markt of braderie
  • Houden van een betoging of demonstratie
  • Een melding geluidsnormen/verlichting voor incidentele festiviteiten doen
  • Parkeren van reclamevoertuigen of voertuigen van een autobedrijf op de openbare weg
  • Het stoken van vuur in de open lucht
  • Inrichten van een camping of kampeerterrein buiten een bestaand kampeerterrein

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Bekijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek