Archeologie Zilverackers

Ten zuiden van Oerle is bij de voorbereiding van het plan Zilverackers een groot deel van een dorp uit de Romeinse tijd opgegraven. Ook in andere delen van Zilverackers hebben archeologische onderzoeken plaatsgevonden.

Romeins dorp als voorganger

Werkzaamheden opgraving in ZilverackersOnder een dikke akkerlaag werden sporen ontdekt van 1800 jaar oude boerderijen, waterputten en omheiningen. Aan de hand van archeologische grondsporen zoals huisplattegronden, waterputten en vondstmateriaal zoals potscherven, botten van dieren en houtskool kunnen de archeologen het dagelijkse leven in het dorp reconstrueren. De vondsten zijn ook geanalyseerd.

Onderzoeken

Archeologen voeren in het plangebied regelmatig onderzoeken uit. De gemeente verwacht, dat er naast sporen uit de Romeinse tijd, ook nog vondsten uit de steentijd en de middeleeuwen naar boven zullen komen. Zo is tijdens archeologisch onderzoek in het plangebied een Dolium (grote romeinse pot) gevonden met ijzeren voorwerpen.
Door deze vondsten is het mogelijk om de geschiedenis van het gebied Zilverackers te schrijven en aan de nieuwe bewoners terug te geven. In de eerste fase van Zilverackers, Oerle-Zuid, zijnĀ  straatnamen opgenomen die refereren naar archeologische vondsten op deze plek.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek