Habraken, herziening 3 2010 bedrijfsverzamelgebouw

In het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren op het bedrijventerrein Habraken. Volgens de regels van het vigerende bestemmingsplan “Uitwerkingsplan Habraken fase II” is dit namelijk niet mogelijk.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.021500BEDRVERZ
Datum:27 mei 2010
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek