Habraken herziening 4 - 2013

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Habraken, op het perceel kadastraal bekend G 1411.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.021600BEDRIJFSVERZ
Datum:24 september 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek