Habraken 1212

Het projectbesluit heeft tot doel het planologisch-juridisch mogelijk maken van een reeds bestaande BEVI-inrichting op bedrijventerrein Habraken. Volgens het bestemmingsplan “Habraken” zijn BEVI-inrichtingen niet toegestaan op het bedrijventerrein. Ten tijde van vestiging van het bedrijf aan Habraken 1212, was het betreffende bedrijf geen BEVI-inrichting. Inmiddels is de regelgeving op het gebied van externe veiligheid zodanig gewijzigd dat het bedrijf een BEVI-inrichting is geworden. 

Kenmerk:NL.IMRO.0861.029101HABRAKEN1212
Datum: 5 juli 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek