Veldhoven Noord, partiele herziening Bedrijventerrein

Dit bestemmingsplan vormt een partiële herziening op het op 25 juni 2013 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’. De herziening beoogt het aanpassen van de verbeelding en de regels op enkele onderdelen die betrekking hebben op het bedrijventerrein Zandven.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00020
Datum: 3 maart 2014
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek