Bestuurlijke toekomstvisie

De bestuurlijke toekomstvisie geeft weer hoe Veldhoven bestuurlijk wil samenwerken met andere partijen om haar taken optimaal te kunnen vervullen.

Een goede balans tussen de belangen van lokale gemeenschappen en die van de regio als geheel is belangrijk. Deze zijn allebei essentieel voor een goed woon-, werk- en leefklimaat van onze inwoners en bedrijven. Veldhoven kiest voor een combinatie van zelfstandigheid en samenwerking om zowel draagkracht als daadkracht te garanderen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek