Blaarthemseweg

Locatie Blaarthemseweg is een van de locaties die de gemeenteraad heeft aangewezen voor tijdelijke huisvesting van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden. Met het inzetten van deze locaties moet de druk op de woningmarkt afnemen.

Schetsontwerp locatie

De tijdelijke wooneenheden worden geplaatst tussen de Blaarthemseweg en de snelweg N2/A2.

Schetsontwerp tijdelijke huisvesting Blaarthemseweg

Schetsontwerp tijdelijke huisvesting Blaarthemseweg

Aantal woningen

  • 25 enkele en 5 dubbele wooneenheden

Stand van zaken

De bezwaar- en beroepsprocedure gaat in na het verlenen van de vergunning. Naar verwachting zal de vergunningverlening begin december 2017 plaatsvinden. Tegen de verleende vergunning kunt u als belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Vergunningsverlening wordt bekendgemaakt in het Veldhovens Weekblad en op de pagina Bekendmakingen. (laatst aangepast: 7 december 2017)

Betrokken woningcorporatie

  • Woonbedrijf. Op de website van Woonbedrijf vindt u hun algemene informatie en nog geen specifieke informatie over de locatie Blaarthemseweg.

Toewijzingsbeleid

Op de locatie komen mensen te wonen die met spoed een woning nodig hebben. Dit kan zijn omdat hun persoonlijke situatie is veranderd, omdat ze nieuw zijn in Nederland of omdat ze starten op de regionale woningmarkt. Denk hierbij aan:

  • Urgenten: personen die volgens de urgentiecommissie zijn aangewezen. Zij krijgen voorrang op reguliere woningzoekenden bij het zoeken naar een woning. Statushouders behoren tot de doelgroep urgenten.
    • Statushouders: vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die de gemeente conform de taakstelling dient te huisvesten.  Statushouders zijn per definitie urgent.
  • Zorgvragers: verzamelnaam voor mensen die zorg vragen. Denk hierbij aan woonbegeleiding.
  • Starters: verzamelnaam voor mensen die starten op de (regionale) woningmarkt. Denk hierbij aan expats, starters, semi-starters (na scheiding).

Bij plaatsing wordt door de woningcorporatie zorgvuldig afgewogen of de persoon in de omgeving past.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek