Bosackers

Locatie Bosackers is een van de locaties die de gemeenteraad heeft aangewezen voor tijdelijke huisvesting van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden. Met het inzetten van deze locaties moet de druk op de woningmarkt afnemen.

Exacte locatie

Nog niet bekend

Aantal woningen

 • Maximaal 35

Stand van zaken

Eind november heeft een omwonendenavond plaatsgevonden waar het schetsontwerp is voorgelegd. De komende weken worden gebruikt om de binnengekomen opmerkingen waar mogelijk te verwerken in een definitief ontwerp.  De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 de vergunning voor deze locatie zal worden aangevraagd. De realisatie zal naar verwachting medio 2018 plaatsvinden, waarna de eerste wooneenheden in het najaar van 2018 worden verhuurd. (laatst aangepast: 7 december 2017)

Betrokken woningcorporatie

Woonbedrijf

Toewijzingsbeleid

 • Op de locatie komen mensen te wonen die met spoed een woning nodig hebben. Dit kan zijn omdat hun persoonlijke situatie is veranderd, omdat ze nieuw zijn in Nederland of omdat ze starten op de regionale woningmarkt. Denk hierbij aan:
  • Urgenten: personen die volgens de urgentiecommissie zijn aangewezen. Zij krijgen voorrang op reguliere woningzoekenden bij het zoeken naar een woning. Statushouders behoren tot de doelgroep urgenten.
   • Statushouders: vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die de gemeente conform de taakstelling dient te huisvesten.  Statushouders zijn per definitie urgent.
  • Zorgvragers: verzamelnaam voor mensen die zorg vragen. Denk hierbij aan woonbegeleiding.
  • Starters: verzamelnaam voor mensen die starten op de (regionale) woningmarkt. Denk hierbij aan expats, starters, semi-starters (na scheiding).

Bij plaatsing wordt door de woningcorporatie zorgvuldig afgewogen of de persoon in de omgeving past.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek