Burgemeester Delhez over corona

Burgemeester Marcel Delhez

Brief burgemeesters Veiligheidsregio over huidige maatregelen 26 februari 2021

De 21 burgemeesters van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben in een gezamenlijke brief benadrukt waarom het handhaven van de huidige coronamaatregelen belangrijk is. Hier onder kunt u deze brief lezen.

Beste inwoners van Zuidoost-Brabant,

Verschillende brandbrieven, aanvragen en verzoeken bereiken ons. De laatste weken steeds meer. Ondernemers zitten in de knel en ook inwoners willen weer vooruit. We zien dat de samenleving er genoeg van heeft en snakt naar vrijheid en meer versoepelingen. We begrijpen dat en we voelen dat zelf ook. De afgelopen weken is dit op iedere overlegtafel, per gemeente, per bedrijfstak en zeker ook nationaal, onderwerp van gesprek geweest. We zien dat iedereen zoekt naar de grenzen van de regels en naar wat wél kan.

Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant van het virus zorgt ervoor dat het aantal besmettingen in de afgelopen weken minder daalde dan gehoopt, en de laatste week zelfs toeneemt. We horen tot de top drie van alle regio’s waar het gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Een derde golf lijkt onvermijdelijk.

Landelijk is besloten iets meer risico te nemen en voorzichtig extra lucht te geven in de lockdown. Maar daar zit een grens aan, contacten moeten geleidelijk weer uitgebreid worden. Voor ons is er dan ook maar één conclusie mogelijk. We houden vast aan de landelijke maatregelen. Eenheid en afstemming bij de uitvoering van deze maatregelen zijn belangrijk. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden om lokaal extra ruimte te geven of uitzonderingen toe te laten. 
Hopelijk leidt de weg van meer testen en vaccineren naar een lente met meer versoepelingen. Tot die tijd ligt de focus op de maatregelen waar we ons met zijn allen nog aan moeten blijven houden. Met begrip voor elkaar.

Namens de 21 burgemeesters van de gemeenten in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

 • De heer Wouters – gemeente Eersel
 • De heer Verhoeven – gemeente Heeze-Leende
 • Mevrouw Blanksma – gemeente Helmond
 • Mevrouw van Extel-van Katwijk – gemeente Asten   
 • De heer van der Meijden – gemeente Laarbeek
 • Mevrouw Callewaert – gemeente Bergeijk   
 • De heer Houben – gemeente Nuenen
 • De heer Ubachs – gemeente Best   
 • Mevrouw Keijzers-Verschelling – gemeente Oirschot
 • De heer Bosma – gemeente Bladel   
 • Mevrouw van de Ven – gemeente Reusel-de Mierden
 • De heer van Kessel – gemeente Cranendonck   
 • Mevrouw Blok – gemeente Someren
 • Mevrouw Buter – gemeente Deurne   
 • De heer Gaillard – gemeente Son en Breugel
 • De heer Jorritsma – gemeente Eindhoven   
 • De heer Ederveen – gemeente Valkenswaard
 • De heer van Bree – gemeente Geldrop-Mierlo   
 • De heer Delhez – gemeente Veldhoven
 • De heer van Veen – gemeente Gemert-Bakel   
 • De heer Boelhouwer – gemeente Waalre

Marcel Delhez 16 december 2020

Beste mensen, het gaat nog niet de goede kant op met corona. Het virus neemt in aantal besmettingen te snel toe. Daarom heeft onze minister president maandagavond extra maatregelen afgekondigd. Maatregelen die nodig zijn om het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken en zo de zorg toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld in ons eigen MMC en in onze ouderenzorglocaties.

Sommige van u zagen het misschien aankomen maar voor een deel zal het ook een schok zijn geweest. Hoe dan ook, de maatregelen raken ons hier allemaal: inwoners, instellingen en bedrijven.

Na de horeca moet een groot aantal Veldhovense ondernemers (zoals winkeliers, kappers en sportscholen) en een aantal instellingen van het ene op het andere moment de zaak sluiten. Juist in de drukste periode van het jaar. Een harde boodschap. Wie had dat gedacht in maart?

Kerst en oud en nieuw zijn bij uitstek dagen om dicht bij elkaar te zijn. Ook daarin zijn we dit jaar helaas beperkt. We moeten keuzes maken die we niet willen: wie wel en wie niet aan de kersttafel. Toch hoop ik dat u ondanks alle beperkingen, troost en vreugde kunt halen uit die dingen die nog wel mogelijk zijn. Haal alle creatieve ideeën uit de kast en deel ze met anderen. Op deze manier komen we samen de dagen door en kunnen we uitkijken naar een nieuw jaar waarin Veldhoven 100 jaar bestaat en we elkaar weer - hopelijk - volop gaan ontmoeten.

Tot die tijd: blijf gezond, kijk naar elkaar om en help elkaar waar nodig!

Marcel Delhez 13 oktober 2020

Helaas zijn we in een gedeeltelijke lockdown terechtgekomen. Na een fijne zomer is ook in Veldhoven het aantal besmettingen harder opgelopen dan we hadden gehoopt. Maandenlang hebben we met z’n allen er veel aan gedaan om dat te voorkomen. De gedeeltelijke lockdown betekent veel voor de horeca, de sportclubs, culturele instellingen, enzovoorts. Het raakt ons allemaal. Maar laten we ook niet vergeten hoe zwaar het is voor het verplegend en verzorgend personeel in de zorginstellingen.

Maar we kennen allemaal ongetwijfeld nog de schrijnende beelden en verhalen van afgelopen jaar. Van zieke mensen en hun geliefden. Laten we ook in Veldhoven zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ik roep iedereen op om zich aan de nieuwe maatregelen te houden. Hoe moeilijk dat soms ook is. Kijk naar elkaar om, help elkaar er doorheen. Ik snap dat niet iedereen het altijd eens is met besluiten die echt niet leuk zijn. Heb het er vooral over met elkaar zonder te verwijten. Ook ik ben altijd tot een gesprek bereid.

Houd vol en blijf gezond!

Marcel Delhez 14 juli 2020

Tekst uit videoboodschap:

Wat een bijzonder half jaar hebben we achter de rug. Toen 2020 begon en ik u mocht toespreken, zaten we nog volop in economische bedrijvigheid. Iedereen aan het werk, het kon niet op. Een paar maanden later: lockdown. Iedereen thuis, kinderen niet meer naar school, alle cafés dicht, restaurants gesloten, niet meer sporten.

Zomer 2020: gelukkig mogen we weer wat meer, kunnen we weer wat meer, het zonnetje schijnt gelukkig weer, we kunnen weer aan het werk, kinderen zijn weer naar school geweest, de vakantietijd breekt aan. Een tijd waarin we kunnen bezinnen over het komende half jaar.

Hoe gaat het verder? Niemand die het weet, niemand die die glazen bol heeft. Ik wens u in ieder geval vanaf deze plaats een heel fijne zomer toe. Geniet van de relatieve rust die er nu is, van de zon, van elkaar. Maar blijf voorzichtig!

Marcel Delhez 25 mei 2020

Tekst uit videoboodschap:

Houd afstand! Een van de meest opgeschreven en uitgesproken teksten van de afgelopen 2 maanden. Ik zeg liever: ‘Geef elkaar de ruimte’, en ik zal ook zeggen waarom. Afgelopen week heeft minister-president Rutte bekendgemaakt dat we meer ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten, dat we weer naar het terras kunnen. Dat we naar een restaurant kunnen. Dat we musea kunnen bezoeken, de bioscoop. Dat we weer naar het verzorgingshuis kunnen.

En die ruimte is gecreëerd doordat we, gek genoeg, afstand hebben gehouden. Doordat we de handen goed hebben gewassen. Door in onze mouw te niezen en door drukte te vermijden. En die afspraken blijven nog steeds gelden, ondanks dat we meer ruimte gaan creëren, dat we elkaar de ruimte gaan geven. Die basisregels blijven van belang, ook in Veldhoven. En ik vraag u ook om zich daaraan te houden. Want alleen dan houden we het virus in toom, onder controle.

Want niemand moet er aan denken dat we weer terug moeten naar de situatie van een paar weken terug. Naast die blijdschap van het ‘open gaan’, dat we weer dingen mogen, merk je bij iedere beslissing, dat ook andere mensen andere emoties hebben. Je zou maar restauranthouder zijn, of kroegeigenaar en dan maanden geen inkomsten meer hebben. Je zou maar sportschoolhouder zijn die nog niet weet wanneer je open kunt. Je zult maar iemand van nabij hebben die is overleden, aan corona of niet. Afscheid nemen is moeilijk geweest. Enfin er komen heel veel emoties bij mensen vrij en die emoties hebben een plek nodig. Daarvoor moet je elkaar de ruimte geven, voorstanders/tegenstanders van maatregelen.

Ik begrijp dat dat moeilijk is, maar door elkaar de ruimte te geven, door het debat er over te voeren, geef je elkaar ruimte en help je elkaar. Want we zullen het samen moeten doen. Samen door deze periode heen moeten komen. Hoe lastig dat ook soms is. Voor de een of voor de ander.

Buiten mag veel meer, het wordt veel drukker op straat en door drukte te vermijden geef je ook ruimte. Dus als u een keer op het terras bent geweest, ga naar huis en geef anderen de ruimte, of ga naar een andere locatie, ga naar een andere omgeving waar het minder druk is. Daarmee geeft u anderen de ruimte.

Ik zou zeggen, pak uw verantwoordelijkheid, geef elkaar de mogelijkheid om van die vrijheid te genieten, geef elkaar de ruimte.

Marcel Delhez 2 april 2020

Tekst uit videoboodschap:

De coronacrisis duurt al enige weken en het gaat ook nog wel eventjes duren. Dat heeft u in alle nieuwsmedia kunnen vernemen. Het is een spannende tijd. Een spannende tijd voor u, voor mij, eigenlijk voor ons allemaal. Een tijd waarin u weinig contact met elkaar kunt hebben. Waarin u alleen via social media, via de heg kunt communiceren.

U zult zich moeten houden aan de maatregelen die de overheid heeft opgelegd. Dat betekent anderhalve meter uit elkaar, het liefst thuis blijven. Dat is moeilijk, dat snap ik. Dat weet ik. Zeker met het mooie weer wellicht in aantocht, maar houd u zich alstublieft ook aan die maatregelen, houd u zich aan die regels. Over het algemeen gaat het in Veldhoven ook heel goed en daar ben ik ook heel trots op.

Maar er zijn ook zorgen; zorgen over de gezondheid, zorgen over de toekomst. En het liefst zou u uw naaste willen knuffelen. Bij uw ouders op bezoek willen gaan. Bij de vrienden weer gezellig een barbecue organiseren. Maar dat gaat nog even niet. Er wordt nog even van u gevraagd om die afstand te bewaren.

Maar er zijn ook hele mooie initiatieven in Veldhoven: er worden kaartjes verzonden, er worden Facebookacties opgezet, beren achter de ramen, heel veel leuke dingen in Veldhoven die ik al gezien heb, heel veel goeie dingen. En ik denk dat u daar ook vooral…, of nou ja dat denk ik niet, u moét daar vooral mee doorgaan, want het is natuurlijk hartstikke fijn. Hartstikke goed om elkaar op die manier op hele nieuwe manieren te ontmoeten, elkaar een hart onder de riem te steken.

Blijf er voor elkaar, geef elkaar troost, zoek contact via Skype, Facetime, bedenk het, doe het, maar houd u alstublieft wel de richtlijnen van het RIVM en de overheid aan, want dan kunnen we elkaar binnenkort weer live zien en daar kijk ik naar uit.

En tot die tijd: let goed op uzelf, let goed op uw naasten en ik zie u graag binnenkort.

Tot ziens, het ga u goed!

Marcel Delhez 26 maart 2020

Tekst uit videoboodschap:

Beste Veldhovenaren,

Het is crisis. En niet zomaar een crisis, maar een crisis waarvan je niet weet wanneer die crisis voorbij is. Dat maakt je onzeker. Dat maakt dat je niet weet wat je moet gaan doen. Wanneer je wel de dingen kan gaan doen die je heel graag zou willen doen, bijvoorbeeld weer naar je ouders of naar je kinderen of naar je grootouders, weer naar school. Want deze crisis treft ons allemaal.

De kinderen die niet naar school kunnen, ik zei het al. De ouderen die we niet kunnen bezoeken, die eenzaam op hun kamer zitten. Verenigingen die niet door kunnen gaan, mensen die hun hele ziel en zaligheid in een vereniging hebben liggen en die plotseling niks meer te doen hebben. De crisis hakt er ook flink in. Denkt u eens aan alle mensen in de zorg, die dag en nacht voor ons klaar staan. Die nog net geen 24-uursdiensten hoeven te draaien, maar die ontzettend hard voor ons hun best doen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen in andere kritieke sectoren, die dag en nacht voor ons werken.

Of een ander voorbeeld van hoe de crisis erin hakt. Het kan heel positief zijn, een bruiloft die je gepland had met je geliefde. Die kan of geen doorgang vinden of heel beperkt. Hoe vervelend is dat. Maar misschien nog veel moeilijker is als je afscheid moet nemen van iemand. Afscheid moet nemen van een dierbare en dat de begrafenisondernemer tegen u zegt; u mag 10 mensen uitkiezen om bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Dat hakt erin beste mensen.

Bedrijven, winkeliers, de horeca die gesloten moest worden op een zeker moment. Winkeliers die niet weten ‘moet ik open blijven of niet’. De supermarkten waar het ontzettend druk is, waarvan iedereen denkt ‘ik moét dat wc-papier nog hebben…’

Beste mensen, de supermarkten blijven gewoon open. We kunnen niet zonder en die zullen ook niet dicht gaan. Over de andere winkels; een andere manier van boodschappen doen? Ik weet het niet, het kan van uur tot uur veranderen. Maar één ding weet ik wel; de crisis is nog niet voorbij en de crisis kan dus nog wel even voortduren. We hebben elkaar dus heel hard nodig in deze tijd. Zoek steun bij elkaar, voor zover dat kan, want die 1,5 meter afstand van elkaar, die hebben we natuurlijk wel nodig. En natuurlijk niet in gezinsverband, want u leeft bij elkaar, u woont bij elkaar. Als u tenminste het geluk heeft in een gezin of met meerderen thuis te zijn. Heel veel mensen hebben dat geluk niet. Die hebben niet die arm om hun heen of ’s avonds even een zoen voor het slapen gaan. Denkt u aan die mensen die dat wel nodig hebben. Die virtuele knuffels die we op Facebook heel veel voorbij zien komen of op Instagram: blijf dat ook doen.

Probeer middelen uit die u misschien nog nooit geprobeerd heeft via uw telefoon, of via een laptop. Vraag uw buren eventueel om hulp, op gepaste afstand uiteraard, om dat voor elkaar te krijgen. Want dat ontmoeten, op een andere manier, is ook een vorm van ontmoeten waar u misschien moed uit kunt putten. Ik zou zeggen; doe dat dan ook met zijn allen. Ik zie ook heel veel mooie initiatieven ontstaan in Veldhoven en daar ben ik ook ontzettend trots op. Er worden kaartjes verstuurd, cadeautjes afgegeven, boodschappen gedaan voor elkaar, heel veel initiatieven in de diverse wijken zie ik voorbij komen en als ik het zie, beste mensen, ga daar vooral ook mee door.

Help elkaar, niet alleen vandaag, maar ook morgen en volgende week en misschien wel volgende maand. Het is mooi om te zien hoe wij met elkaar die verbinding op deze wijze zoeken. En ik zei al; blijf dat dan ook vooral doen. Laten we er voor elkaar zijn, laten we er ook voor elkaar blijven zijn. Heb oog voor elkaar, let op elkaar. En ja, luister en kijk tv, radio, volg die richtlijnen op die het RIVM, die onze overheid aan ons geeft. Het ga u goed!

Marcel Delhez 17 maart 2020

Beste Veldhovenaren,

Het coronavirus heeft veel impact op onze samenleving. We kunnen spreken van een ware crisis die ons allemaal in de greep houdt. Iedere dag zijn er meldingen van nieuwe besmettingen, maar gelukkig ook van mensen die weer beter worden gemeld. Er zijn verregaande maatregelen genomen en we weten nu niet of dat voldoende is. Die maatregelen zijn hard nodig en raken ons allemaal. Kinderen die niet meer naar school kunnen, thuiswerken krijgt een nieuwe dimensie, uit eten en sporten in groepsverband zit er even niet meer in. Dat is nu ook nodig om uiteindelijk de mensen die echt ziek worden ook goed te kunnen verzorgen. Een te grote piek in het aantal mensen dat daadwerkelijk tegelijkertijd intensieve zorg nodig heeft kunnen we niet aan in de ziekenhuizen.

Samen met de wethouders leef ik enorm mee met iedereen. Het is goed om te zien dat juist in tijden van crisis er nog meer verbinding ontstaat en dat mensen er voor elkaar zijn. Even dat extra telefoontje naar diegene die het nu moet doen zonder de gebruikelijke bezoekjes van hun kinderen of buren, even die tas met boodschappen voor de deur zetten, even een kaartje in de bus doen. Gewoonweg omkijken naar elkaar en laten weten dat je er bent voor de ander.

Dat is de kracht die in ons allemaal zit, daar ben ik van overtuigd. Dat merk ik ook aan de diverse mooie initiatieven die spontaan ontstaan in de wijken. Het is fijn dat die kracht en saamhorigheid juist op dit soort momenten naar boven komt. Daar mogen we trots op zijn met zijn allen.

Daarmee zijn de acute zorgen nog niet voorbij. Veel bedrijven staat het water al aan de lippen. Mensen met een beperking of die in een verzorgingstehuis wonen worden dubbel zo hard getroffen; bezoek blijft thuis en de activiteiten zijn gestaakt. Sportclubs, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen vragen zich af hoe het nu verder moet. Samen met het Rijk, de regio en ook in Veldhoven zelf wordt hard gewerkt om het leed zo goed als mogelijk te beperken. Maar het gaat pijn doen voor velen onder ons. Dat besef ik maar al te goed en de oplossing heb ik ook niet meteen voorhanden. Laten we met z’n allen eerst proberen de pandemie te laten stoppen en het dragelijk te maken voor hen die het hard nodig hebben.

Ondertussen werken de wethouders samen met de ambtelijke organisatie aan de periode hierna. We zullen elkaar hard nodig hebben in deze tijd! Dank jullie wel alvast!

Marcel Delhez
Burgemeester

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek