Contact met de gemeenteraad

Als inwoner van Veldhoven kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dat kan op verschillende manieren

Neem contact op met de raadsgriffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over raadsaangelegenheden en inspraak. Bel naar 14 040 of mail naar griffie@veldhoven.nl.

Bezoek een fractie-avond

De politieke partijen houden fractie-avonden. Wilt u meer informatie over de fractie-avonden van een partij, neem dan contact op met een raadslid. Op de pagina Gemeenteraad samenstelling vindt u een overzicht van alle raadsleden. Als u op een naam klikt, komt u bij de contactgegevens.

Bezoek een raadsvergadering

In het overzicht van vergaderingen kunt u zien wanneer de raad vergadert. U vindt hier ook de agenda en de voorstellen die worden besproken.

Spreekrecht

Als inwoner van Veldhoven kunt u bij de gemeenteraad inspreken op een vergadering van de gemeenteraad. Dat heet spreekrecht.

U mag uw mening geven over onderwerpen op de agenda van een oordeelsvormende of besluitvormende raadsavond. Er zijn spelregels. Zo heeft u maximaal 5 minuten spreektijd en mag u niet het woord voeren over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of over onderwerpen waarover u al eerder kon inspreken. De griffie kan dit aan u toelichten.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meld dit dan uiterlijk 48 uur voor de vergadering aan bij de griffie via griffie@veldhoven.nl.

Burgerinitiatief

Als inwoner van Veldhoven kunt u aandacht vragen voor een probleem of onderwerp door het indienen van een burgerinitiatief. Dat betekent dat u met de steun van minimaal 60 Veldhovenaren een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zet.

Als u van plan bent om een burgerinitiatief op te stellen, stuur dan een e-mail naar de griffie via griffie@veldhoven.nl. Zij kunnen u helpen met het invullen van het Voorstel burgerinitiatief (PDF, 125.7 kB). Alle spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief vindt u terug in de Verordening burgerinitiatief Veldhoven en de toelichting op deze verordening.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek