Coronasteun 2021

De gemeente heeft een steunregeling voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen die door corona in grote financiële nood zitten, ondanks landelijke en lokale regelingen. En we verlengen een aantal steunmaatregelen die we in 2020 hebben ingezet. 

Financiële ondersteuning voor maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die in grote financiële nood zitten, ondanks landelijke en lokale regelingen, hebben we een regeling. Bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties voor specifieke doelgroepen, sportverenigingen en culturele instellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden zelf een financiële bijdrage aanvragen. Aanvragen kan voor heel 2021: per kwartaal of meerdere kwartalen tegelijk. 

Vraag financiële bijdrage aan

Voorwaarden en criteria

De voorwaarden waar een aanvraag voor 2021 aan moet voldoen staan beschreven in een Beleidsregel financiële ondersteuning maatschappelijke organisaties corona 2021. Hier kunt u ook de criteria terugvinden die gebruikt worden om een aanvraag te beoordelen.

In het Afwegingskader lokale coronasteunmaatregelen (PDF, 165.0 kB) staan de algemene uitgangspunten over doelgroepen, soorten maatregelen die ingezet kunnen worden en de toetsingscriteria. 

Steunmaatregelen voor brede doelgroep

Voor het verlengen van de steunmaatregelen hoeft u niets te doen. De organisaties en ondernemers voor wie dit geldt hebben wij hier al over geïnformeerd.

Steunmaatregelen in Veldhoven:

  • Voor huurders van gemeentelijke accommodaties schelden we de huur kwijt: maatschappelijke organisaties hoeven geen huur te betalen en overige huurders betalen 50%. Dit berekenen we over de periode dat de accommodatie verplicht gesloten is door de coronamaatregelen
  • Non-foodzaken hoeven geen marktgelden te betalen over de periode dat zij niet op de markt mogen staan
  • Horecaondernemers betalen alleen terrasgelden als ze terrassen daadwerkelijk kunnen gebruiken
  • Horecaondernemers mogen hun terrassen onder bepaalde voorwaarden uitbreiden op gemeentegrond

Ondersteuning voor ondernemers

Als ondernemer kunt u terecht bij het ondernemersloket voor informatie, advies en vragen over de steunmaatregelen. Ook verwijst het ondernemersloket u door naar de juiste instantie.

Regionale en landelijke regelingen

Ook regionaal en landelijk zijn er regelingen om u door deze moeilijke periode heen te helpen:

Daarnaast is er soms ook vanuit andere organisaties steun mogelijk, bijvoorbeeld:

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek