Duurzaamheid

Veldhoven is een fijne plek om te wonen, werken en leven. Dat willen we graag blijven, ook in de toekomst. Daarom hebben we veel aandacht voor duurzaamheid. Met ‘we’ bedoelen we niet alleen de gemeente. Iedereen doet mee: inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. We zijn samen op weg naar een duurzaam Veldhoven.

We werken aan een duurzame gemeente die klaar is voor de toekomst. Dat doen we met de thema's:

Energietransitie

Honderden landen in de wereld zijn het erover eens: we moeten zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. Daarvoor moeten we overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Dat overstappen heet in vaktaal ‘energietransitie’. Alle gemeenten in Nederland onderzoeken daarom hoe we in de toekomst het beste energie kunnen produceren. We willen meer duurzame energie gebruiken en minder afhankelijk zijn van aardgas. De overheid stimuleert dit en het doel is dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal is.

Regionale Energiestrategie (RES)

In de regio Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten (de Metropoolregio Eindhoven) samen met de Waterschappen en de Provincie aan toekomstplannen voor onze regio. Samen maken zij keuzes die gaan over:

  • Energie besparen
  • Duurzame energie opwekken
  • Huizen en andere gebouwen verwarmen met andere – natuurlijke – warmtebronnen
  • De energie-infrastructuur (de kabels en leidingen waarmee de energie ‘vervoerd’ wordt)

Deze keuzes komen in de Regionale Energiestrategie (RES).  Elke gemeente houdt rekening met deze RES als ze hun eigen plannen gaan maken.

Veldhovense Energiestrategie (VES)

Veldhoven gaat haar eigen plannen voor energie besparen en duurzame energie opwekken beschrijven in de Veldhovense Energiestrategie. We verwachten dat Veldhoven in 2050 ongeveer de helft van de nodige elektriciteit zelf kan opwekken. Dat kan vooral met zonnepanelen op huizen en bedrijven. En met zonneparken in het buitengebied. Voor windmolens is er in Veldhoven bijna geen plaats. Dat komt omdat Eindhoven Airport zo dichtbij ligt. Er mogen geen windmolens in de buurt van de vliegroutes staan. Alleen aan de oostrand van Veldhoven zou het kunnen.

Transitievisie warmte

In het landelijke Klimaatakkoord is ook afgesproken dat alle woningen in 2050 van het aardgas af zijn. Daar moeten de gemeenten ook allemaal een plan voor maken. In de transitievisie warmte gaan we bekijken hoe we dat in Veldhoven kunnen doen. Welke wijken kunnen misschien voor 2030 al van het aardgas af? En op welke manieren kunnen we het aardgasverbruik in Veldhoven stap voor stap verminderen? Dat komt in de transitievisie warmte, die in 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wat doet de gemeente

Gemeente Veldhoven werkt al jaren aan duurzamer worden. We wekken bijvoorbeeld energie op met zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. We besparen ook energie; zoals met led-lampen in gebouwen en straatverlichting.
Verder krijgen alle nieuwe huizen in Veldhoven geen gasaansluiting: ze worden gebouwd als Nul-Op-de-Meter-huis  (NOM-huis). Bekijk bijvoorbeeld de duurzame bouwprojecten in Huysackers, rondom Huysackers of in Slot Oost. Ook bouwen we een nieuw duurzaam zwembad. Samen met partners zoals Buurkracht en Veldhoven Duurzaam organiseren we projecten voor inwoners. Het doel is om inwoners aan te moedigen en helpen om minder energie te gebruiken.

Wat kunt u doen?

Iedereen kan wat doen voor het klimaat. De overheid, bedrijven én uzelf. Lees meer over isoleren, besparen en energie opwekken op Iedereen doet wat. Bekijk met Zonnescanbrabant eens of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Of misschien kunt u meedoen met zonnepark Welschap.
Wilt u er thuis eens met een deskundige over praten? De vrijwilligers van Veldhoven Duurzaam  geven u graag advies over energie, isolatie, gas besparen, warmteverlies-analyse, zelf warmte opwekken en zonnepanelen. En u kunt ook meedoen met de activiteiten van Buurkracht.

Leningen en subsidies

Met de Veldhovense stimuleringslening helpen we u vooruit. Alle subsidies en leningen vindt u op de subsidiewijzer van Verbeterjehuis.nl .

Klimaatadaptatie

We merken allemaal dat het weer verandert. Het is vaker lang droog en warmer. En als het regent, regent het vaker heel hard. We willen zorgen dat er geen problemen komen door te veel of juist te weinig water. Tegelijk willen we de plek waar we wonen, werken en ontspannen prettig houden of zelfs mooier maken. We moeten dus klaar zijn voor het nieuwe klimaat. Dat kan door op straat, in de wijk en in de tuin slimme aanpassingen te doen. Die aanpassingen noemen we in vaktaal ‘klimaatadaptatie’.

Wat doet de Gemeente?

Ook de gemeente houdt rekening met het nieuwe klimaat. Daarom sturen we regenwater op steeds meer plekken niet meer naar het riool. We houden het liever in Veldhoven, voor de natuur. Om het regenwater op te vangen maken we nieuwe stukjes natuur in de stad. Zoals bijvoorbeeld het gebied rondom de Poelenloop. Of het gebied tussen de wijken ’t Look, Heikant en Oerle.
We planten bomen en struiken in straten, op pleinen en in parken. Die zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens warme dagen. We onderhouden al dat groen op een natuurvriendelijke manier. Ook zaaien we vaker wilde bloemen langs wegen. Dat ziet er mooi uit en het is goed voor insecten en vogels. De hele natuur heeft er voordeel van.
Soms moet er een stukje bos verdwijnen. Bijvoorbeeld om plaats te maken voor nieuwe wegen of woningbouw. Dat maken we dan goed door ergens anders nieuwe natuur aan te leggen, zoals langs de nieuwe aansluiting en de verbreding van Kempenbaan West. Het kappen van bomen voor de nieuwe aansluiting wordt gecompenseerd bij de Poelenloop en het Groot Goor.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook meedoen met klimaatadaptatie, bijvoorbeeld:

Circulaire economie

De Rijksoverheid werkt samen met veel partners aan een duurzame economie voor de toekomst. Want de grondstoffen waarmee we allerlei producten maken, worden steeds schaarser. We moeten er daarom veel bewuster mee omgaan. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.
De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 helemaal circulair werkt. Reststoffen zien we dan niet meer als afval maar als grondstof voor nieuwe producten. Een circulaire economie biedt veel nieuwe kansen voor bedrijfsleven en werkgelegenheid.

Wat doet de gemeente

Gemeente Veldhoven heeft op bedrijventerrein Habraken 15 hectare gereserveerd voor circulaire bedrijvigheid. De gemeente wil daar een circulair bedrijvenpark voor de Brainportregio maken. Binnenkort kunnen we hier meer over vertellen.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek