Energiebesparing en duurzame energie

Onze regering werkt aan een klimaatakkoord. Dit heeft 1 groot doel: de klimaatverandering tegengaan. Om dat doel te halen, moeten we ons energieverbruik verminderen en verduurzamen. We kunnen ook zelf energie opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

Advies van Veldhoven Duurzaam

U kunt advies vragen over (duurzame) energie bij de lokale energiecoöperatie ‘Veldhoven Duurzaam’ via www.veldhovenduurzaam.nl. Dit is een onafhankelijke vereniging van vrijwilligers die advies geven over isolatie, gas bespaartips, warmteverlies analyse, zelf warmte opwekken en zonnepanelen.

Veldhoven Duurzaam is onderdeel van het Energieloket Zuidoost-Brabant. Dit is er voor alle inwoners die stappen willen zetten bij het verduurzamen van hun woning. Ook via dit energieloket is veel informatie en professioneel advies beschikbaar. Ga naar de pagina van Veldhoven op Energieloket Zuidoost-Brabant. U kunt ook bellen via telefoonnummer 085 - 04 10 041 (werkdagen van 13.00 - 17.00 uur) of mailen naar info@energieloketzuidoostbrabant.nl.

Energie-analyse met Wattcher

De Wattcher is een meetinstrument om u inzicht te geven in uw elektriciteitsverbruik en om u te helpen energie te besparen. Met de Wattcher kunt u zowel het huidige verbruik (in Watt) bekijken als het dagverbruik (in kWh). Ook kunt u een streefverbruik opgeven en aflezen hoeveel u boven of onder uw ideale verbruik zit (in %). Een Wattcher werkt het best als u géén zonnepanelen heeft, De Wattcher-display kan namelijk niet terugtellen (in een huis met zonnepanelen loopt de weergave van het verbruik tijdens zonuren dus toch op). 

Wattcher lenen

  • Veldhovenaren kunnen (tegen betaling van € 20,- borg, gepast geld) de Wattcher 3 weken lenen bij de receptie van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. We raden wel aan om telefonisch te informeren of er voldoende Wattchers aanwezig zijn. In een bijgeleverde handleiding staat hoe de Wattcher werkt.
  • Energiecoöperatie 'Veldhoven Duurzaam' leent ook Wattchers uit aan haar leden. Log voor meer informatie in op www.veldhovenduurzaam.nl.

Zonnescan Brabant: zonne-energie rendabel of niet

De Zonnescan Brabant is een hulpmiddel van de Provincie Noord-Brabant dat eenvoudig, gratis en snel voor uw dak berekent of zonne-energie voor u rendabel kan zijn. Voer uw adresgegevens in op www.zonnescanbrabant.nl. U ziet dan uw pand en of het dak wel of niet geschikt is voor zonne-energie. Ook ziet u de maximale opbrengst, een advies voor een installatie, de benodigde investering, hoe snel u deze investering terugverdient en de vermindering van CO2-uitstoot. U kunt de gegevens opslaan als PDF. De website bevat regelmatig nieuwe informatie. Het is daardoor zinvol om regelmatig te kijken of door nieuwe ontwikkelingen uw dak mogelijk wel rendabel is.

Zonnepanelen plaatsen

Voor een kostenberekening van het plaatsen van zonnepanelen en voor technische details kunt u ook professioneel advies inwinnen bij een erkend installateur. Vooraf kunt u advies vragen over aanschaf, werking en wat er bij de plaatsing van zonnepanelen komt kijken bij de lokale energiecoöperatie ‘Veldhoven Duurzaam’ of bij Energieloket Zuidoost-Brabant

Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningvrij, behalve voor gemeentelijke en rijksmonumenten en rijksbeschermde stadsgezichten. De regels waaraan u daarbij moet voldoen, vindt u op de website van de Rijksoverheid. Gaat het om een gemeentelijk of rijksmonument? Neem dan voor overleg contact op met de gemeente.

Zonnepark Welschap

Wilt u graag gebruikmaken van duurzame energie, maar zijn eigen zonnepanelen geen optie? Overweeg dan deelname aan een zonnepark. Op de militaire vliegbasis Eindhoven heeft Energiecoöperatie Welschap een zonnepanelenpark ontwikkeld van 2,5 hectare met 12.000 panelen. Deelname is financieel aantrekkelijk door de zogenaamde postcoderoosregeling. Bewoners van de postcodegebieden 5501 t/m 5503 of 5505 t/m 5509 kunnen gedurende 15 jaar stroom afnemen zonder energiebelasting. De regeling is ook geschikt voor huurders. Meer informatie en aanmelden via www.zonneparkwelschap.nl. Er is erg veel interesse in deelname aan dit zonnepark. Het is mogelijk dat u op een wachtlijst komt.

Ecologische zonneweide Vooraard

Op een perceel van 1,6 hectare aan de Vooraard heeft het bedrijf Rooftop Energy een ecologische zonneweide ontwikkeld met 5.900 zonnepanelen. Deze leveren samen ongeveer 1,4 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dat is vergelijkbaar met het electriciteitsverbruik van zo'n 400 huishoudens.

We spreken van een ecologische zonneweide, omdat er naast de techniek ook aandacht is voor biodiversiteit. Er is een bloemenweide onder de zonnepanelen. Dit is mogelijk doordat:

  • De zonnepanelen zijn gemaakt van dubbelglas met een transparante tussenlaag. Zo komt er genoeg licht doorheen voor plantengroei. De panelen dimmen heel fel zonlicht; dat gaat uitdroging van de bodem eronder tegen.
  • De panelen verhoogd staan op palen. Eronder ontstaat zo ruimte voor plantengroei
  • Er zit voldoende ruimte tússen de panelen. Hierdoor kan het regenwater de bodem en de planten goed verspreid bereiken

Het overleg over de manier waarop inwoners van Veldhoven gebruik kunnen maken van de hier opgewekte stroom loopt. Informatie hierover volgt zodra deze beschikbaar is.

Subsidie?

Wilt u weten of u subside kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen? Doe de check op EnergieSubsidiewijzer.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek