Energiebesparing en duurzame energie

We willen graag met zo veel mogelijk mensen samenwerken om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor moeten we ons energieverbruik verminderen en verduurzamen. We kunnen ook zelf energie opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

Regionale Energiestrategie: samenwerken aan de energie van morgen

Alle gemeenten in Nederland kijken hoe we in de toekomst het beste met onze energievoorziening kunnen omgaan. We willen meer duurzame energie en minder afhankelijk zijn van aardgas.

Waar gaat het dan over?

  • Energiebesparing: Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Vandaar dat energie besparen een belangrijk thema is, waar we inwoners en ondernemers hard bij nodig hebben
  • Grootschalige opwek duurzame energie: Duurzame energie kunnen we opwekken via bijvoorbeeld zon en wind. Denk aan parken met zonnepanelen, of windmolens. We kijken waar er mogelijkheden zijn om deze duurzame opwek grootschalig te organiseren. We kijken daarbij ook naar wat de wensen van de omgeving zijn
  • Warmte: We kijken waar er in de regio warmtebronnen zijn (nu en in de toekomst). Deze kunnen mogelijk een rol spelen in het verwarmen van onze huizen en andere gebouwen

Samenwerking in de regio

In de regio Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten hierin samen: de Metropoolregio Eindhoven. Ook de Waterschappen en de provincie werken hierin mee. Samen maken we keuzes die leiden tot besparing van energie, opwekking van duurzame elektriciteit en de energie-infrastructuur. Deze keuzes komen in de Regionale Energiestrategie (RES).

Meer info kunt u vinden op de website van MRE.

Advies van Veldhoven Duurzaam

De lokale energiecoöperatie Veldhoven Duurzaam geeft advies over energie, isolatie, gas besparen, warmteverlies analyse, zelf warmte opwekken en zonnepanelen. Kijk voor meer info op www.veldhovenduurzaam.nl. Veldhoven Duurzaam is onderdeel van het Energieloket Zuidoost-Brabant.

Energieloket Zuidoost-Brabant

Dit loket is er voor u als uw woning wilt verduurzamen of als u zonnepanelen wilt aanschaffen. Ook voor informatie en advies. Kijk voor meer info op de pagina van Veldhoven op Energieloket Zuidoost-Brabant. U kunt ook bellen via telefoonnummer 085 - 04 10 041 (werkdagen van 13.00 - 17.00 uur) of mailen naar info@energieloketzuidoostbrabant.nl.

Zonnepanelen plaatsen

Voor een kostenberekening van het plaatsen van zonnepanelen en voor technische details kunt u ook professioneel advies inwinnen bij een erkend installateur. Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningvrij, behalve voor gemeentelijke en rijksmonumenten en rijksbeschermde stadsgezichten. De regels waaraan u daarbij moet voldoen, vindt u op de website van de Rijksoverheid. Gaat het om een gemeentelijk of rijksmonument? Neem dan voor overleg contact op met de gemeente.

Zonnepark Welschap

Wilt u graag gebruikmaken van duurzame energie, maar zijn eigen zonnepanelen geen optie? Overweeg dan deelname aan een zonnepark. Bijvoorbeeld zonnepanelenpark Welschap. In dit park van 2,5 hectare liggen 12.000 panelen. Bewoners van de postcodegebieden 5501 t/m 5503 of 5505 t/m 5509 kunnen 15 jaar lang stroom afnemen zonder energiebelasting. De regeling is ook geschikt voor huurders. Meer informatie en aanmelden kan via www.zonneparkwelschap.nl. Er is erg veel interesse in deelname aan dit zonnepark. Het is mogelijk dat u op een wachtlijst komt.

Energie-analyse met Wattcher

De Wattcher is een meetinstrument om u inzicht te geven in uw elektriciteitsverbruik en om u te helpen energie te besparen. U kunt zowel het huidige verbruik (in Watt) bekijken als het dagverbruik (in kWh) bekijken. Ook kunt u een streefverbruik opgeven en aflezen hoeveel u boven of onder uw ideale verbruik zit (in %). Een Wattcher werkt het best als u geen zonnepanelen heeft, De Wattcher-display kan namelijk niet terugtellen (in een huis met zonnepanelen loopt de weergave van het verbruik tijdens zonuren dus toch op). 

Wattcher lenen

  • Veldhovenaren kunnen (tegen betaling van € 20,- borg, gepast geld) de Wattcher 3 weken lenen bij de receptie van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. We raden wel aan om telefonisch te informeren of er voldoende Wattchers aanwezig zijn. In een bijgeleverde handleiding staat hoe de Wattcher werkt.
  • Energiecoöperatie Veldhoven Duurzaam leent ook Wattchers uit aan haar leden. Log voor meer informatie in op www.veldhovenduurzaam.nl.

Zonnescan Brabant: zonne-energie rendabel of niet

Voer uw adresgegevens in op www.zonnescanbrabant.nl en bereken gratis of zonnepanelen voor u rendabel zijn. U ziet uw pand en of het dak wel of niet geschikt is voor zonne-energie. Ook ziet u de maximale opbrengst, een advies voor een installatie, de benodigde investering, hoe snel u deze investering terugverdient en de vermindering van CO2-uitstoot. U kunt de gegevens opslaan als PDF. De website bevat regelmatig nieuwe informatie. Het is daardoor zinvol om regelmatig te kijken of door nieuwe ontwikkelingen uw dak mogelijk wel rendabel is.

Ecologische zonneweide Vooraard

Op een perceel van 1,6 hectare aan de Vooraard heeft het bedrijf Rooftop Energy een ecologische zonneweide ontwikkeld met 5.900 zonnepanelen. Deze leveren samen ongeveer 1,4 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dat is vergelijkbaar met het electriciteitsverbruik van zo'n 400 huishoudens. Naast de techniek is er ook aandacht voor biodiversiteit. Er is een bloemenweide onder de zonnepanelen. Dit is mogelijk doordat:

  • De zonnepanelen zijn gemaakt van dubbelglas met een transparante tussenlaag. Zo komt er genoeg licht doorheen voor plantengroei. De panelen dimmen heel fel zonlicht; dat gaat uitdroging van de bodem eronder tegen.
  • De panelen verhoogd staan op palen. Eronder ontstaat zo ruimte voor plantengroei
  • Er zit voldoende ruimte tússen de panelen. Hierdoor kan het regenwater de bodem en de planten goed verspreid bereiken

Het overleg over de manier waarop inwoners van Veldhoven gebruik kunnen maken van de hier opgewekte stroom loopt. Informatie hierover volgt zodra deze beschikbaar is.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek