Energietransitie

Veldhovense energietransitie in volle gang

Samen met inwoners, bedrijven en organisaties wordt er hard gewerkt aan de energietransitie in onze gemeente. Denk aan het opwekken van duurzame energie, het besparen van energie en het duurzaam verwarmen van alle gebouwen.

Als gemeente hebben we de regie om de energietransitie in goede banen te leiden. Dit doen we op vier niveaus:

  1. We maken lokaal beleid met doelen en plannen.
  2. We organiseren gemeentebrede activiteiten waar iedere Veldhovenaar aan mee kan doen.
  3. We starten gebiedsgerichte projecten in bepaalde buurten en wijken.
  4. We stimuleren en coördineren samenwerking met en tussen partijen zoals Veldhoven Duurzaam, de woningbouwcorporaties en de welzijnsorganisaties.

Hiermee willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en dagelijkse praktijk van onze inwoners, bedrijven en organisaties. We gebruiken een stap-voor-stap-aanpak waarin stimuleren, helpen en ontzorgen centraal staan. Want we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. En we hechten veel waarde aan keuzevrijheid en flexibiliteit voor onze inwoners.

Ons beleid

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat hoe we de komende jaren stap-voor-stap minder aardgas gaan gebruiken. Daarnaast willen we de elektriciteit die we nodig hebben, duurzaam opwekken. Hoe we dit doen, staat in het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing. Dat is begin dit jaar vastgesteld.

Daarmee is er een belangrijke basis gelegd voor de Veldhovense energietransitie. Die ambities en voorgenomen aanpak gaan we uitvoeren met concrete plannen. Hiervoor werken we nu aan het Uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving.

Informeren, stimuleren en helpen

Ondertussen gebeurt er al veel. Als gemeente verduurzamen we onze eigen gebouwen, ‘verLedden’ we onze verlichting en kunnen we wellicht zonnecarports ontwikkelen. Maar de impact daarvan is beperkt. Daarom zetten wij vooral in op het informeren, stimuleren en zoveel mogelijk helpen van onze inwoners en ondernemers tijdens hun verduurzamingsreis. Denk daarbij aan:

  • advies op maat van de vrijwillige adviseurs van Veldhoven Duurzaam.
  • collectieve inkoopacties, bijvoorbeeld voor zonnepanelen en isolatie.
  • acties met cadeaubonnen voor kleine, energiebesparende producten.
  • de inzet van energiecoaches: enthousiaste vrijwilligers die mede-Veldhovenaren helpen om energie te besparen.
  • projecten met inwoners in ’t Look, Heikent-Oost en d’Ekker, samen met bijvoorbeeld Buurkracht.
  • het online Energieloket Veldhoven met informatie over duurzame maatregelen en acties.

Blowerdoortest in Veldhoven

Inwoners die hun huis willen verduurzamen, weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Ze doen er goed aan om hun huis beter te leren kennen. Een blowerdoortest kan daarbij helpen. Met deze luchtdichtheidsmeting worden alle lekken en kieren in huis opgespoord. Met kleine ingrepen kun je vervolgens al heel wat energie besparen. 

In een reportage van Hart Van Nederland, bij SBS6, was maandag 18 juli de blowerdoortest te zien. Dat is een luchtdichtheidsmeting met gebruik van een blowerdoor (een grote ventilator die tijdelijk in een deuropening wordt geplaatst).

U kunt de uitzending terugkijken via kijk.nl. De video start na de reclame. Het blowerdoor-item begint na 21 minuten en 20 seconden. In juni besteedde Trouw al aandacht aan de blowerdoor. Dit keer in het huis van wethouder Mariëlle Giesbertz (energie, duurzaamheid en milieu). Ook de Provincie ging langs bij de wethouder om te laten zien dat kleine ingrepen al een groot verschil kunnen maken bij het besparen van energie. Deze video is te bekijken via brabant.nl.

Blijf op de hoogte

We versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief over de energietransitie in Veldhoven. Meld u aan en blijf op de hoogte!

Digitale nieuwsbrief

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek