Energietransitie

Honderden landen in de wereld zijn het met elkaar eens: we moeten zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. Daarvoor moeten we overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Dat overstappen heet in vaktaal ‘energietransitie’. Alle gemeenten in Nederland onderzoeken daarom hoe we in de toekomst het beste energie kunnen produceren. We willen meer duurzame energie gebruiken en minder afhankelijk zijn van aardgas. De overheid stimuleert dit. Het doel is dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal is.

Regionale Energiestrategie (RES)

In de regio Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten (de Metropoolregio Eindhoven) samen met de Waterschappen en de Provincie aan toekomstplannen voor onze regio. Samen maken zij keuzes die gaan over:

  • Energie besparen
  • Duurzame energie opwekken
  • Huizen en andere gebouwen verwarmen met andere – natuurlijke – warmtebronnen
  • De energie-infrastructuur. Dat zijn de kabels en leidingen die de energie ‘vervoeren’

Deze keuzes komen in de Regionale Energiestrategie (RES). Elke gemeente houdt rekening met deze RES als ze hun eigen plannen gaan maken.

Transitievisie warmte

In het landelijke Klimaatakkoord is ook afgesproken dat alle woningen in 2050 van het aardgas af zijn. Daar moeten de gemeenten ook allemaal een plan voor maken. Lees meer hierover op de pagina wonen zonder gas.

Wat doet de gemeente

Gemeente Veldhoven werkt al jaren aan duurzamer worden. We wekken bijvoorbeeld energie op met zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. We besparen ook energie; zoals met led-lampen in gebouwen en straatverlichting.
Verder krijgen alle nieuwe huizen in Veldhoven geen gasaansluiting meer: ze worden gebouwd als Nul-Op-de-Meter-huis (NOM-huis). Bekijk bijvoorbeeld de duurzame bouwprojecten in Huysackers, rondom Huysackers of in Slot Oost. Ook bouwen we een nieuw duurzaam zwembad. Samen met partners zoals Buurkracht en Veldhoven Duurzaam organiseren we projecten voor inwoners. Het doel is om inwoners aan te moedigen en te helpen om minder energie te gebruiken.

Veldhovense Energiestrategie (VES) en transitievisie Warmte

Veldhoven gaat haar eigen plannen maken voor energie besparen en duurzame energie opwekken. Die plannen beschrijven we in de Veldhovense Energiestrategie. We verwachten dat Veldhoven in 2050 ongeveer de helft van de nodige elektriciteit zelf kan opwekken. Dat kan vooral met zonnepanelen op huizen en bedrijven. En met zonneparken in het buitengebied. Voor windmolens is er in Veldhoven bijna geen plaats. Dat komt omdat Eindhoven Airport zo dichtbij ligt. Er mogen geen windmolens in de buurt van de vliegroutes staan. Alleen aan de oostrand van Veldhoven zou het kunnen.

Ook gaan we in Veldhoven bekijken hoe we van het aardgas af kunnen. In welke wijken kan dat misschien al voor 2030? En op welke manieren kunnen we het aardgasverbruik in Veldhoven stap voor stap verminderen? Dat leggen we vast in de Transitievisie Warmte, die in 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wat kunt u doen

Iedereen kan wat doen voor het klimaat. De overheid, bedrijven én uzelf. Lees meer over isoleren, besparen en energie opwekken op Iedereen doet wat. Bekijk met Zonnescanbrabant eens of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Of misschien kunt u meedoen met zonnepark Welschap.

Wilt u er thuis eens met een deskundige over praten? De vrijwilligers van Veldhoven Duurzaam geven u graag advies over energie, isolatie, gas besparen, warmteverlies-analyse, zelf warmte opwekken en zonnepanelen. En u kunt ook meedoen met de activiteiten van Buurkracht.

Hoe kunnen we u daarmee helpen

Met de Veldhovense stimuleringslening helpen we u vooruit Alle subsidies en leningen vindt u op de subsidiewijzer van Verbeterjehuis.nl.

Aanmelden digitale nieuwsbrief Energietransitie Veldhoven

Samen met inwoners, bedrijven en organisaties wordt er hard gewerkt aan de Energietransitie in onze gemeente. Denk aan het opwekken van duurzame energie, het besparen van energie en het duurzaam verwarmen van alle gebouwen. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte hoe we dit in onze gemeente gaan doen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief Energietransitie Veldhoven


Digitale nieuwsbrief

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek