Feiten en cijfers

De gemeente Veldhoven ontsluit veel informatie via de wijkatlas 'Veldhoven in cijfers'. In de wijkatlas vindt u statistische informatie over bevolkingssamenstelling, woninggegevens, leefbaarheid en veiligheid,  sociale situatie en voorzieningen in Veldhoven. 

Wijkatlas 'Veldhoven in cijfers'

Meer feiten en cijfers

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek