Feiten en cijfers

De Wijkatlas 2016 geeft informatie over woninggegevens, leefbaarheid en veiligheid, bevolkingssamenstelling, sociale situatie en voorzieningen in Veldhoven. Daarnaast zijn uitkomsten van de tot 2016 tweejaarlijks gehouden bewonersenquêtes hierin verwerkt.

De Wijkatlas is sinds 2016 niet meer geactualiseerd. Er wordt onderzocht op welke wijze actualisatie en ontsluiting van gegevens het beste kan plaatsvinden.  

Wijkatlas 'Veldhoven in cijfers'

Meer feiten en cijfers

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek