Gebiedsimpuls Grenscorridor

Ten zuiden van de A67 lonkt een uniek landschap met veel kansen en mogelijkheden. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Grenscorridor N69. Dit is het landelijk gebied dat ligt tussen de kernen van Veldhoven, Eersel, Bergeijk, Valkenswaard en Waalre waar de nieuwe N69 straks door heen loopt. Hier zal de komende jaren veel veranderen.

De aanleg van de nieuwe N69 en de nieuwe aansluiting op de A67 zal een grote impact hebben. Maar het landschap zal ook een positieve verandering ondergaan door de aanleg van nieuwe natuur en het herstel van de natuurlijke kronkelende loop van de beek De Run.

De gemeenteraad van Veldhoven heeft de globale visie voor het gebied vastgesteld, bekijk de visie 'Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor' en de film:

Schetssessies ontwikkeling gebied ten zuiden van de A67

Op 20 november en op 10 december 2019 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden om te praten over de ontwikkeling van het Veldhovens grondgebied ten zuiden van de A67. De aanleiding voor het nadenken over de ontwikkeling van het gebied is de aanleg van de nieuwe N69 en een nieuwe aansluiting op de A67. Er gaat daardoor een hoop veranderen in het gebied. De gemeenteraad heeft voor de ontwikkeling van het gebied een globaal ontwikkelperspectief vastgesteld en, niet onbelangrijk, óók budget.

Meepraten over het gebied

Op 20 november kon iedereen ideeën meegeven voor de verdere invulling en ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de A67. De ideeën zijn door de gemeente verwerkt tot themakaarten voor energie, natuur en landschap, water, recreatie en ondernemen. De themakaarten zijn samen met de sfeerbeelden op 10 december gepresenteerd. Alle aanwezigen konden hun stem uitbrengen op de sfeerbeelden en de uitslag daarvan is verwerkt in de presentatie (PDF, 6.8 MB).

Vervolg

De themakaarten zijn niet in beton gegoten, maar geven goed weer waar we mee aan de slag willen. En hiervoor blijven we graag met bewoners, belanghebbenden en belangstellenden in gesprek.

2020 zal vooral in het teken staan van grondverwerving en vastleggen van de ideeën in het bestemmingsplan buitengebied en de gemeentelijke omgevingsvisie. Maar daar waar het kan willen we ook al starten met uitvoeringsprojecten. Daarbij denken we concreet aan het verbeteren van de Nagelmekerseweg, zodat er een mooie aansluiting komt tussen Veldhoven en de nieuwe fietspaden in het Dommeldal. Wilt u daarover meedenken? Wij doen daar op een later moment een oproep voor in onder andere een volgende e-mailnieuwsbrief.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek