Hoogackers

Locatie Hoogackers is een van de locaties die de gemeenteraad heeft aangewezen voor tijdelijke huisvesting van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden. Met het inzetten van deze locaties moet de druk op de woningmarkt afnemen.

Schetsontwerp locatie

De tijdelijke wooneenheden worden geplaatst aan de Zandoerleseweg (naast de Rabobank/achter De Kers).

Hoogackers schetsontwerp tijdelijke huisvesting

Schetsontwerp tijdelijke huisvesting Hoogackers

Aantal woningen

  • 32 eenpersoonswooneenheden

Stand van zaken

De bezwaarprocedure voor de vergunning van deze locatie is doorlopen. De vergunning is onherroepelijk geworden. De wooneenheden zijn inmiddels geplaatst en ‘thuis is begonnen met het bewoonbaar maken van de woningen. Vervolgens zullen deze worden opgeknapt, waarna de gemeente het openbare gebied gereed zal maken. Naar verwachting worden de eerste wooneenheden in het eerste kwartaal van 2018 verhuurd. (laatst aangepast: 7 december 2017)

Betrokken woningcorporatie

Woningstichting 'thuis

Toewijzingsbeleid

De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor een brede doelgroep van éénpersoonshuishoudens; bestaande uit jongeren, alleenstaanden, statushouders of overige spoedzoekers.

  • Er is geen exclusiviteit voor 1 doelgroep. 
  • Een deel van de woningen wordt geadverteerd via Wooniezie.nl.
    • Via direct te huur: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus degene die het eerst reageert, krijgt de woning aangeboden, ongeacht je inschrijfduur.
    • Via loting: de woning wordt verloot, alle kandidaten hebben evenveel kans om de woning aangeboden te krijgen.
  • Een deel wordt direct aangeboden (vergunninghouders, urgenten via urgentiecommissie).
  • Een deel wordt aangeboden aan jongeren jonger dan 23 jaar.

Bij plaatsing wordt door de woningcorporatie zorgvuldig afgewogen of de persoon in de omgeving past. Integratie is erg belangrijk. Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners gebruik maken van de bestaande voorzieningen in Oerle.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek