Hoogackers

Locatie Hoogackers is een van de locaties die de gemeenteraad heeft aangewezen voor tijdelijke huisvesting van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden. Met het inzetten van deze locaties moet de druk op de woningmarkt afnemen.

Schetsontwerp locatie

De tijdelijke wooneenheden worden geplaatst aan de Zandoerleseweg (naast de Rabobank/achter De Kers).

Hoogackers schetsontwerp tijdelijke huisvesting

Schetsontwerp tijdelijke huisvesting Hoogackers

Aantal woningen

  • 32 eenpersoonswooneenheden

Stand van zaken

Woonstichting ‘thuis heeft maatregelen getroffen om de geluidsoverdracht in het gebouw te verbeteren. Inmiddels worden de wooneenheden verhuurd.

Omdat de werkzaamheden nagenoeg zijn afgerond zullen wij geen updates meer plaatsen over deze locatie. (laatst aangepast: 14 februari 2019)

Betrokken woningcorporatie

Woningstichting 'thuis

Toewijzingsbeleid

De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor een brede doelgroep van éénpersoonshuishoudens; bestaande uit jongeren, alleenstaanden, statushouders of overige spoedzoekers.

  • Er is geen exclusiviteit voor 1 doelgroep. 
  • Een deel van de woningen wordt geadverteerd via Wooniezie.nl.
    • Via direct te huur: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus degene die het eerst reageert, krijgt de woning aangeboden, ongeacht je inschrijfduur.
    • Via loting: de woning wordt verloot, alle kandidaten hebben evenveel kans om de woning aangeboden te krijgen.
  • Een deel wordt direct aangeboden (vergunninghouders, urgenten via urgentiecommissie).
  • Een deel wordt aangeboden aan jongeren jonger dan 23 jaar.

Bij plaatsing wordt door de woningcorporatie zorgvuldig afgewogen of de persoon in de omgeving past. Integratie is erg belangrijk. Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners gebruik maken van de bestaande voorzieningen in Oerle.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek