Wie mogen er stemmen?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn kiesgerechtigd bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van woensdag 15 maart 2023.

Provinciale Statenverkiezing

Inwoners van Veldhoven die:

  • Nederlander zijn.
  • Op de verkiezingsdag, woensdag 15 maart 2023, 18 jaar of ouder zijn.
  • Op 30 januari 2023 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven.
  • Niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Waterschapsverkiezing

Inwoners van Veldhoven die:

  • Op de verkiezingsdag, woensdag 15 maart 2023, 18 jaar of ouder zijn.
  • Op 30 januari 2023 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven.
  • Niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Voor de waterschapsverkiezing is het hebben van de Nederlandse nationaliteit geen voorwaarde. Het kan daarom zijn dat een kiezer wel een stempas ontvangt voor de waterschapsverkiezing, maar niet voor de Provinciale Statenverkiezing.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek