Kiezerspas Provinciale Staten

Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u op elk stembureau in Noord-Brabant uw stem uitbrengen. Ook kunt u een kiezer die niet in de gemeente Veldhoven staat ingeschreven, machtigen om namens u te stemmen.

Een kiezerspas kunt u op twee manieren aanvragen.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen

Het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas is niet meer mogelijk. 

Kiezerspas mondeling aanvragen

Ook het mondeling aanvragen van een kiezerspas is niet meer mogelijk.

Voorwaarden

  • U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 30 januari 2023 als kiezer in de gemeente Veldhoven geregistreerd was.
  • Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze bij uw verzoek om een kiezerspas toevoegen.
  • Bent u de kiezerspas kwijtgeraakt? Dan kunt u geen nieuwe kiezerspas aanvragen.
  • Een kiezerspas van de waterschapsverkiezing moet u apart regelen. Dat doet u via de pagina Kiezerspas waterschapsverkiezing.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek