Locaties publicatieborden

De gemeente stelt publicatieborden beschikbaar voor deelnemende partijen en groeperingen. De aanplakborden worden geplaatst vanaf 22 februari 2023 tot en met 19 maart 2023. Politieke groeperingen en partijen mogen hier affiches plakken voor hun campagne.

Op de volgende locaties zijn publicatieborden beschikbaar voor de Provinciale Statenverkiezing:

 • Heerbaan (ter hoogte van De Poter – De Zicht)
 • Rotonde Traverse – Meerhovendreef
 • Rotonde Sint-Janstraat – Platanenlaan
 • Zilverbaan – Roskam
 • Kruising Sterrenlaan – Bossebaan
 • Rotonde Heemweg – Heuvelstraat
 • Hoek Burgemeester van Hoofflaan – Abdijlaan

Op de volgende locaties zijn publicatieborden beschikbaar voor de Waterschapsverkiezing:

 • Rotonde Heerbaan – de Dom
 • Rotonde Hertgang – Meerhovendreef
 • De Run 5300 (tegenover Maxima Medisch Centrum)
 • Hoek Kempenbaan – De Run 8200
 • Kempenbaan – De Run 3100
 • Splitsing Burgemeester van Hoofflaan – Heemweg – Bossebaan
 • Hoek St. Janstraat – Oude Kerkstraat

Regels aanbrengen verkiezingsposters

 • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de door de gemeente geplaatste aanplakborden
 • Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde ‘commerciële reclamemogelijkheden’. U kunt hiervoor contact opnemen met ESH Media
 • 'Eigen’ borden (in de vorm van sandwichborden, driehoeksborden of welke vorm dan ook aan lantaarnpalen of elders) zijn niet toegestaan. Ook andere vormen van politiek reclamemateriaal in het publiek gebied zijn verboden, zoals bijvoorbeeld spandoeken. Op particulier terrein blijft dit uiteraard wel mogelijk
 • De afmeting van een verkiezingsaffiche/-poster voor op een aanplakbord is maximaal A1-formaat (594 mm x 841 mm)
 • De partijen beplakken bij aanvang zelf de aanplakborden. Zodra er onverhoopt affiches/posters verdwenen zijn van de aanplakborden, is het de verantwoordelijkheid van de partij zelf om er nieuwe affiches/posters op te plakken
 • De grootte van het plakgebied op de borden is 3 x 3 meter
 • Voor de borden geldt: vol = vol; er worden geen extra borden bij geplaatst

Voeren verkiezingsreclame

Het is toegestaan om naast de aanplakborden, verkiezingsreclame te voeren door middel van het innemen van een stand in het openbaar gebied. Voor het aanbieden van gedrukte stukken waarbij de vrijheid van meningsuiting van toepassing is, kan geen vergunning worden geëist. Het wordt gezien als een zelfstandig middel van verspreiding.

Vergunning

Wel is een vergunning nodig om vanaf een standplaats gedrukte stukken aan te bieden. Deze vergunning is vereist vanwege het feit dat een standplaats wordt ingenomen. Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is hiervoor een standplaatsvergunning nodig of dient een melding ingediend te worden. Hiervoor worden geen leges geheven. Het verzoek aan de politieke partijen hiervoor is wel om, indien een standplaats gewenst is, het verzoek door meerdere politieke partijen gezamenlijk te doen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek