Kiesgerechtigdheid

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn kiesgerechtigd bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

Inwoners met de Nederlandse nationaliteit

Inwoners van Veldhoven met de Nederlandse nationaliteit die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn
  • Op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven in de gemeente Veldhoven

Inwoners met de nationaliteit van een van de EU-lidstaten

Inwoners van Veldhoven met de Europese nationaliteit (van de EU-lidstaten) die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn
  • Op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven in de gemeente Veldhoven

Inwoners met een andere nationaliteit

Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn mogen stemmen onder de volgende voorwaarden:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn
  • Op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven in de gemeente Veldhoven
  • Op 5 februari 2018 een geldige verblijftitel hebben
  • Op 5 februari 2018 een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland verbleef en gedurende die tijd beschikte over een verblijfsdocument

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek