Kiezerspas referendum

Met een kiezerspas voor het referendum kunt u op elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. Ook kunt u een kiezer buiten Veldhoven machtigen om namens u te stemmen. Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen.

Verzoek om een kiezerspas (PDF, 66.1 kB)

Het ingevulde formulier stuurt u samen met uw stempas (als u die al ontvangen hebt) voor 16 maart 2018 terug. U hoeft niet te wachten met het indienen van een aanvraag tot na de ontvangst van uw stempas.

Voorwaarden

  • U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt
  • U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 5 februari 2018 als kiezer in Veldhoven geregistreerd was
  • Heeft u al een stempas in huis, dan moet u deze toevoegen bij uw verzoek om een kiezerspas

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek