Kroonring

U kunt een verzoek indienen voor het plaatsen van een kroonring. Dat kan tijdens de inzageperiode die loopt t/m vrijdag 28 december.

Verzoeken die voldoen aan de volgende criteria worden in behandeling genomen:

  1. Er is aangesloten op al bestaande verzamelplekken voor PMD-zakken.
  2. De locaties moeten goed bereikbaar zijn voor ophaaldiensten.
  3. Er is rekening gehouden met beperkte loopafstanden tussen de locaties.
  4. De gekozen locaties mogen de verkeersveiligheid niet nadeling beïnvloeden.
  5. De kroonringen worden bij voorkeur bevestigd aan lichtmasten.

Aan welke lantaanpalen wordt een kroonring bevestigd?

Niet aan elke (lantaarn)paal of voor elke deur wordt een kroonring geplaatst.  In samenwerking met afvalinzamelaar Baetsen is een spreidingsplan gemaakt. Daarop is aangegeven aan welke (lantaarn)palen de kroonringen worden bevestigd. Bekijk per wijk waar de kroonringen worden bevestigd:

Kroonring aanvragen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek