Landschap Zilverackers

Groen is een belangrijk kenmerk van het plan Zilverackers. Er is erg veel aandacht voor groen in en om de dorpen, de bestaande natuur, het bosgebied, het beekdal en het landschap tussen de dorpen.

Groen nóg groener

Bestaande natuur blijft zo veel mogelijk zoals het is. Als op bepaalde plaatsen toch groen verdwijnt, komt er op andere plaatsen nieuwe natuur terug. Denk daarbij aan de aanplant van grote stukken nieuw bos ter compensatie van de bomen die moesten wijken voor het doortrekken van de Heerbaan.

Nieuwe natuur

Zo zorgen we ervoor dat met de aanleg van de nieuwe wegen toch een kwalitatief goede leefomgeving blijft bestaan voor de aanwezige flora en fauna, zoals vleermuizen, uilen en amfibieën. Verder leggen we onder andere struikgewas, poelen en bloemrijke graslanden aan. Zo kan zich nieuwe natuur ontwikkelen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek