Melden wijziging aan beschermde boom

De gemeente Veldhoven heeft een lijst met monumentale bomen. Bent u eigenaar van een beschermde boom, dan moet u iedere wijziging melden.

Lijst van beschermde bomen

Een boom of struik kan een beschermde status hebben door bijvoorbeeld de leeftijd, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving.

Wijzigingen melden

Bent u eigenaar van een beschermde boom, dan moet u iedere wijziging melden. Redenen voor een melding kunnen zijn:

  • U verkoopt de boom (en/of het terrein waar deze staat) aan een nieuwe eigenaar
  • U gaat de omgeving van de boom wijzigen, bijvoorbeeld door aanleg van bedrading, bouwactiviteiten of graven in de nabijheid
  • De boom heeft onderhoud nodig
  • De boom geeft overlast
  • De boom heeft schade opgelopen of is ziek
  • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood
  • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen is afgegeven

Voor het kappen of snoeien van een beschermde boom heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

Melding

U geeft een melding over een beschermde boom schriftelijk door. In uw brief geeft u het volgende aan:

  • Een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • De plaats (adres)
  • Wat er met de boom aan de hand is of wat er in de omgeving van de boom gaat gebeuren

De gemeente bepaalt of de wijziging wordt goedgekeurd. Hierbij kunnen we een herplantplicht opleggen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek