Nieuwe burgemeester voor Veldhoven

Veldhoven zoekt een nieuwe burgemeester. 

Na het vertrek van Jack Mikkers eind september 2017 is Letty Demmers tijdelijk de waarnemend burgemeester van Veldhoven. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is gestart na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

17 sollicitanten

Tot 5 juni 2018 konden mensen hun kandidatuur voor het burgemeesterschap per brief kenbaar maken aan de commissaris van de koning. In totaal hebben 17 personen gesolliciteerd.

Profielschets

De profielschets is het uitgangspunt voor de selectie van burgemeesterskandidaten. De profielschets beschrijft de ideale kandidaat voor het burgemeesterschap van Veldhoven.

De profielschets is tot stand gekomen met de inbreng van diverse belanghebbenden, waaronder inwoners, het bedrijfsleven en verschillende geledingen uit de ambtelijke en politieke organisatie.

Vervolgens is de burgemeestersvacature gepubliceerd in de Staatscourant en is de selectieprocedure gestart.

Totstandkoming profielschets

De gemeenteraad vond het belangrijk dat inwoners van Veldhoven ook zelf inbreng konden hebben over het profiel van de nieuwe burgemeester. Daarom werd een inloopavond op 5 april georganiseerd en een online vragenlijst uitgezet van 30 maart tot 6 april 2018. 

Aan de inwoners van Veldhoven is gevraagd om via een online vragenlijst of op een inloopavond aan te geven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de nieuwe burgemeester van Veldhoven.

Resultaten

In totaal hebben 270 inwoners de moeite genomen om mee te denken over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Ze geven aan het vooral belangrijk te vinden dat de nieuwe burgemeester zich hard maakt voor een leefbare en veilige gemeente, en een gemeente die dicht bij de inwoners staat. Daarnaast vinden ze het vooral (heel) belangrijk dat een nieuwe burgemeester

  1. veerkracht heeft en dat er met rust en vertrouwen wordt opgetreden bij calamiteiten
  2. betrouwbaar is en het goede voorbeeld geeft wat normen, waarden en gedrag betreft; en
  3. mensen en groepen met elkaar weet te verbinden en onafhankelijk boven de partijen staat.

Proces

Proces werving nieuwe burgemeester voor Veldhoven
Periode Stappen in het proces
April 2018 1. Opstellen profielschets
Mei 2018 2. profielschets vaststellen en vacature openstellen
Mei - juni 2018 3. Burgemeesterskandidaten solliciteren
Augustus 2018 4. Vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken en doet aanbeveling
September 2018 5. Gemeenteraad kiest kandidaat
Eind 2018 6. Installatie nieuwe burgemeester

Aan het eind van 2018 willen we onze nieuwe burgemeester welkom heten!

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over de procedure, dan kunt u een e-mail sturen naar griffie@veldhoven.nl of bellen naar telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek