Nieuwe burgemeester voor Veldhoven

De gemeenteraad van Veldhoven heeft op dinsdag 18 september, Marcel Delhez (51) voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Veldhoven.

Marcel DelhezDe Veldhovense gemeenteraad denkt met Marcel Delhez een uitstekende opvolger te hebben gevonden voor de vorige jaar vertrokken Jack Mikkers. Sinds oktober 2017 is Letty Demmers – Van der Geest de waarnemend burgemeester. Marcel Delhez is sinds 2015 burgemeester in de gemeente Noord-Beveland in Zeeland.

In Veldhoven treft Marcel Delhez een omgeving aan met voldoende uitdagingen in de regio en lokale ambities. De focus ligt op zowel de Veldhovense samenleving als op de politieke besluitvorming, op het behartigen van de belangen in de regionale samenwerkingsverbanden, en op het gebied van integrale veiligheid. Kortom, er is genoeg te doen in een dynamische omgeving, waarbinnen Marcel Delhez zijn brede ervaring en persoonlijkheid optimaal kan inzetten.

Marcel Delhez is 51 jaar oud en geboren in Breda. Tijdens zijn studie HBO-Communicatie woonde hij in Eindhoven, maar keerde later terug naar Uden waar zijn vrouw Martine woonde. Tijdens zijn wethouderschap in Uden heeft hij de opleiding Master Public Management aan de Universiteit van Tilburg afgerond met als thesis onderwerp: de leidersrol van de bestuurder bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Marcel Delhez spreekt uit zijn hart: “Ik verlaat Noord-Beveland met pijn in mijn hart; Ik voel me er thuis en heb het enorm naar mijn zin. Veldhoven geeft mij met zijn sociaal-economische context een hele mooie nieuwe uitdaging. Een uitdaging die ik niet voorbij kon en wilde laten gaan. Het burgemeesterschap van Veldhoven voelt voor mij als een warme jas en ik kijk dan ook uit naar de kennismaking met de inwoners, de vele verenigingen en bedrijven van Veldhoven”.

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 8 mei 2018 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Deze voordracht is vandaag overgenomen door de gemeenteraad, waarmee de raad de heer Marcel Delhez formeel voordraagt als kandidaat. Deze voordracht is daarmee een belangrijke stap in de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester. De aanbeveling van de raad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om tot een kroonbenoeming te komen. De benoeming geschiedt vervolgens bij Koninklijk Besluit. Marcel Delhez kan naar het doet aanzien eind november worden geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Veldhoven.

17 sollicitanten

Tot 5 juni 2018 konden mensen hun kandidatuur voor het burgemeesterschap per brief kenbaar maken aan de commissaris van de koning. In totaal hebben 17 personen gesolliciteerd.

Profielschets

De profielschets is het uitgangspunt voor de selectie van burgemeesterskandidaten. De profielschets beschrijft de ideale kandidaat voor het burgemeesterschap van Veldhoven.

De profielschets is tot stand gekomen met de inbreng van diverse belanghebbenden, waaronder inwoners, het bedrijfsleven en verschillende geledingen uit de ambtelijke en politieke organisatie.

Vervolgens is de burgemeestersvacature gepubliceerd in de Staatscourant en is de selectieprocedure gestart.

Totstandkoming profielschets

De gemeenteraad vond het belangrijk dat inwoners van Veldhoven ook zelf inbreng konden hebben over het profiel van de nieuwe burgemeester. Daarom werd een inloopavond op 5 april georganiseerd en een online vragenlijst uitgezet van 30 maart tot 6 april 2018. 

Aan de inwoners van Veldhoven is gevraagd om via een online vragenlijst of op een inloopavond aan te geven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de nieuwe burgemeester van Veldhoven.

Resultaten

In totaal hebben 270 inwoners de moeite genomen om mee te denken over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Ze geven aan het vooral belangrijk te vinden dat de nieuwe burgemeester zich hard maakt voor een leefbare en veilige gemeente, en een gemeente die dicht bij de inwoners staat. Daarnaast vinden ze het vooral (heel) belangrijk dat een nieuwe burgemeester

  1. veerkracht heeft en dat er met rust en vertrouwen wordt opgetreden bij calamiteiten
  2. betrouwbaar is en het goede voorbeeld geeft wat normen, waarden en gedrag betreft; en
  3. mensen en groepen met elkaar weet te verbinden en onafhankelijk boven de partijen staat.

Proces

Proces werving nieuwe burgemeester voor Veldhoven
Periode Stappen in het proces
April 2018 1. Opstellen profielschets
Mei 2018 2. profielschets vaststellen en vacature openstellen
Mei - juni 2018 3. Burgemeesterskandidaten solliciteren
Augustus 2018 4. Vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken en doet aanbeveling
September 2018 5. Gemeenteraad kiest kandidaat
18 september 2018 6. Voordracht nieuwe burgemeester tijdens de openbare raadsvergadering
Eind november 2018 7. Installatie nieuwe burgemeester

Eind november 2018 willen we onze nieuwe burgemeester welkom heten!

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over de procedure, dan kunt u een e-mail sturen naar griffie@veldhoven.nl of bellen naar telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek