Druk op de sociale huurwoningmarkt

Maandag 23 januari 2017

De gemeente  en woningcorporaties ontwikkelen momenteel locaties waar tijdelijk wooneenheden komen. Deze tijdelijke woningen zijn nodig om de druk op de (huur)woningenmarkt af te laten nemen. De extra opgave om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten veroorzaakt onder andere deze verhoogde druk. De units zetten we echter niet alleen in voor statushouders, ook andere doelgroepen komen hier te wonen.

Huidige situatie woningmarkt

In Veldhoven is de druk op de sociale huurwoningenmarkt hoog. Theoretisch is de voorraad sociale huurwoningen groot genoeg voor de groep mensen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. Praktisch gezien kan het echter heel lastig zijn om een woning toegewezen te krijgen. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • In de sociale huurwoningen wonen ook mensen met een wat hoger inkomen Zij wonen prettig en goedkoop en er zijn in Veldhoven weinig woningen beschikbaar buiten de sociale huur die voor hen betaalbaar zijn (koop of huur). Zij stromen dus niet door.
  • Door de crisis zijn de afgelopen jaren weinig woningen gerealiseerd. Zeker als het gaat om sociale huurwoningen. Er zijn wel relatief veel sociale koopwoningen gebouwd, maar die zijn voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning over het algemeen te duur.

Wachttijden voor een sociale huurwoning lopen op. Er worden nu in Veldhoven ook woningen via loting of direct-te-huur (eerste reagerende) aangeboden, waarvoor geen wachttijd nodig is. In de nieuwe woonvisie is daarom realisatie van nieuwe sociale huurwoningen als doelstelling opgenomen. Het duurt echter meerdere jaren om dit voor te bereiden en te realiseren.  Door het grote aantal mensen met een verblijfsvergunning en andere urgenten, die met urgentie een sociale huurwoning kunnen krijgen, worden de mogelijkheden van regulier woningzoekenden kleiner. Met het ontwikkelen van tijdelijke woningen op diverse locaties willen we de druk op de huurmarkt op korte termijn laten afnemen.

Locaties

We ontwikkelen de volgende locaties:

  • Blaarthemseweg
  • Djept
  • Hoogackers (Oerle, perceel achter De Kers)
  • Zilverackers (Bosackers)

Bekijk ook

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek