Toewijzing huisvesting tijdelijke locaties

Maandag 23 januari 2017

De gemeente en woningcorporaties ontwikkelen samen de tijdelijke (maximaal tien jaar) locaties en panden. De corporaties realiseren de woningen en wijzen ze toe. Met de gemeente is afgesproken dat er een mix komt van doelgroepen op iedere locatie. Het is niet voor iedereen duidelijk wie hier gaan wonen. We leggen het uit en gaan in op het toewijzingsbeleid van de woningcorporaties.

Wooneenheden

De wooneenheden zijn kleine woningen met een eigen keuken en badkamer. Ze zijn bestemd voor éénpersoonshuishoudens. Geschakelde eenheden zijn geschikt voor tweepersoonshuishoudens. Gezinnen met kinderen worden in principe niet geplaatst in deze wooneenheden. Op een locatie komen maximaal 35 units te staan.

Doelgroepen

Op de tijdelijke locaties komen de volgende doelgroepen te wonen:

Urgenten

Woningzoekenden die via de regionale urgentiecommissie een urgentiebeschikking hebben gekregen en op die manier een woning krijgen toegewezen.

Statushouders

Deze specifieke doelgroep zijn ook urgenten. Het gaat om vluchtelingen die inmiddels een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen. Iedere gemeente heeft een opgave om deze mensen een woning te bieden. Cordaad Welzijn, gemeente Veldhoven en de beheerder van de woningcorporatie begeleiden gezamenlijk de statushouders bij hun integratie als zij gehuisvest worden.

Spoedzoekers

Mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning in Veldhoven en geen of weinig inschrijftijd hebben opgebouwd. (Woonbedrijf noemt deze doelgroep ‘spoedzoekers’). Dit zijn onder andere woningzoekenden die:

  • tijdelijk woonruimte zoeken in Veldhoven vanwege werk (afkomstig uit het buitenland of ergens anders in Nederland)
  • voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen (m.u.v. studenten)
  • in een sociale noodsituatie verkeren en daardoor met spoed tijdelijk woonruimte nodig hebben om zijn of haar zaken weer op orde te krijgen
  • tijdelijk woonbegeleiding of zorg krijgen via zorgpartijen

Beheer

Iedere locatie heeft vanuit de woningcorporaties een beheerder. Deze beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het complex en is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners, woonbegeleiders en buurt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de toewijzing verwijzen wij u naar de woningcorporaties.

Bekijk ook

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek