Gemeenteraad vergadert op 21 februari

Dinsdag 14 februari 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 februari 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

Via de website van de gemeenteraad kunt u de agenda en stukken inzien en de vergadering live volgen.

Raadsavond dinsdag 21 februari  2017 (besluitvorming)

  • Bestemmingsplan ‘Oerle 2016’
  • Rapport Rekenkamercommissie ‘Samenspraak = loslaten in vertrouwen’
  • Nota van Uitgangspunten ten behoeve van Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit
  • Zienswijze Actualisatie Regionaal Risicoprofiel 2017 en beleid Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Spreekrecht voor burgers

Het spreekrecht staat open voor (sterk) gewijzigde of niet eerder geagendeerde voorstellen. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden tijdens de vergadering te informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de betreffende vergadering bij de griffie, bij voorkeur via e-mail griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek