Kappen bos voor Zilverbaan

Dinsdag 14 februari 2017

Dit jaar start de aanleg van de Zilverbaan.  Als voorbereiding op de werkzaamheden gaan we in enkele voormalige tuinen bos en losse bomen vellen. We voeren deze werkzaamheden eind februari (weken 8 en 9) uit.

Het tracé van de Zilverbaan loopt voornamelijk over akkerland. In het noorden van het tracé sluit de Zilverbaan aan op de bestaande rotonde aan de Verlengde Heerbaan en de Oersebaan, bij Oerle-Zuid. Hier kruist de weg de Oerlese bossen. Op deze locatie wordt een deel van het bos geveld.

In het zuiden van het tracé kruist de weg enkele voormalige tuinen en een dennenbosje. Hier gaan we enkele bomen en een deel van het jonge dennenbos vellen voor de aanleg van de weg. Onderdeel van de plannen is de verbreding van de Schooterweg met fietsstroken aan weerszijden. Daarom vellen we ook hier een strook bomen.

Vellen voor het vogelbroedseizoen

Voordat we met de aanleg van de Zilverbaan kunnen starten wordt het hele tracé archeologisch onderzocht, inclusief de percelen waar nu nog bos of bomen staan. Het onderzoek op die percelen start dit voorjaar. Door bomen en struiken nu al te verwijderen, voorkomen we dat we in het voorjaar broedende vogels verstoren.

Aanleg bos en natuur

We leggen ook weer nieuw bos en nieuwe natuur aan. Rondom de nieuwe Zilverbaan planten we op diverse plekken bos, houtwallen, struiken en bloemrijk grasland. Hiermee compenseren we het gevelde bos. Verder zorgen we voor verbindingen voor dieren over en onder de weg. We leggen bijvoorbeeld faunaduikers aan; tunneltjes onder de weg waardoor kleine dieren veilig de overkant kunnen bereiken. Ook zorgen we ervoor dat een kwalitatief goede leefomgeving blijft bestaan voor de aanwezige flora en fauna, zoals vleermuizen en kleine zoogdieren. Met de aanleg van verschillende vormen van nieuwe natuur neemt de biodiversiteit in het gebied toe.

Nieuw bos

Vooruitlopend op de aanleg van de Zilverbaan starten we dit voorjaar al met de aanplant van nieuw bos. Dit doen we samen met kinderen van Veldhovense basisscholen tijdens de boomfeestdag op 22 maart. Hierover volgt nadere informatie.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek