Gemeente rooit zieke en onveilige bomen

Maandag 27 februari 2017

In Veldhoven gaat een gespecialiseerd bedrijf 50 bomen rooien. Dat gebeurt in de maand maart. De bomen staan op diverse locaties in de gemeente.

Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen niet duurzaam behouden kunnen blijven of dat de veiligheid voor de omgeving niet gewaarborgd kan worden.

Gemeente Veldhoven laat al haar bomen regelmatig inspecteren op basis van de VTA-methode (‘Visual Tree Assessment’ ofwel visuele inspectie). Naar aanleiding daarvan zijn in 2015 en 2016 al diverse bomen gerooid. Nu komen daar 50 bomen bij, waaronder een aantal paardenkastanjes met de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is onomkeerbaar. Daarnaast zijn het andere boomsoorten met gevaarlijke probleemtakken. Het is in deze gevallen niet mogelijk om door snoei of andere maatregelen de veiligheid voor de omgeving te waarborgen of de boom duurzaam in stand te houden.

Visuele inspectie

De visuele inspectie kijkt naar de uiterlijke kenmerken van de boom, zoals conditie, kwaliteit en stabiliteit. Kenmerken van de conditie zijn bijvoorbeeld scheutlengte en knopzetting. Kenmerken van kwaliteit zijn afwijkingen aan stam, kroon en wortels. Sommige van deze afwijkingen geven aan dat de stabiliteit in gevaar komt, met het risico dat de boom bij storm met wortel en al omwaait of dat de stam breekt. Ook andere afwijkingen zoals zwaar dood hout in de kroon kunnen veiligheidsrisico’s opleveren.

Waar wordt gerooid?

straat boomsoort straat boomsoort straat boomsoort
Andromeda  boom-hazelaars Hileind esdoorn Parkpad inlandse eik
Van Aelstlaan esdoorn Kapelstraat-Zuid platanen Rapportstraat esdoorn
Banstraat berken Kapteijnlaan berken De Sitterlaan inlandse eik en haagbeuk
De Beemd  beuk Het Lover rode beuk Sportlaan beuk
Begijnstraat lijsterbes Leemdijk eik Sterrenlaan, groenzone Rietbeek/Mosbeek beuken
Bisschopstraat berk Ligt valse christusdoorns Het Struweel els
Eindhovense baan  inlandse eik Lijsterbeek esdoorns De Uilenburg/De Goolder (groenzone) Paarden-kastanjes, moeraseik en esdoorns
Europalaan  hemlockspar Locht inlandse eik Vlierbeek, groenzone Heerbaan esdoorns
Handwijzer  acacia Oortlaan esdoorn Wal honingboom

Veiligheidsmaatregelen

Tijdens het rooien treft de aannemer veiligheidsmaatregelen. Waar nodig zijn dat verkeersmaatregelen, die mogelijk tijdelijk enige overlast kunnen veroorzaken. Naar verwachting zijn deze maatregelen telkens van korte duur. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek