Voorstel kleinschalige kiosk bij kinderboerderij

Woensdag 19 april 2017

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor het realiseren van een kleinschalige kiosk met toiletvoorziening bij de kinderboerderij. Deze investering is bedoeld om het gebruikersgemak voor de huidige bezoekers te verbeteren en tevens een voorziening te creëren waar maatschappelijke participatie tussen diverse doelgroepen plaats kan vinden. Denk dan aan bemensing van de kiosk en activiteiten voor en door mensen van Cordaad en Severinus. Plaatsing van een kiosk met genoemde functies verbetert de kwaliteit van deze bovenwijkse voorziening én de service voor de bezoekers.

Raadsvergadering

Op 16 mei 2017 vergadert de gemeenteraad over het collegevoorstel ‘Realiseren kiosk en toiletvoorziening kinderboerderij’. Twee weken later op 30 mei 2017 volgt de besluitvorming. U kunt de vergaderingen bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Meiveld 1 of thuis live volgen via http://veldhoven.raadsinformatie.nl.

Spreekrecht voor burgers

Tijdens de raadsvergadering van 16 mei kunnen burgers inspreken over (sterk) gewijzigde of niet eerder geagendeerde voorstellen. U heeft dan maximaal 5 minuten om raadsleden te informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek