Dodenherdenking 4 mei 2017

Vrijdag 21 april 2017

De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september nodigt u uit op 4 mei. Alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen worden deze avond herdacht.

Programma

19.40 uur Gezamenlijke tocht naar het Klokmonument 

Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. Caeciliakerk, verzamelen de leden van het College van Burgemeester en Wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het Gilde H. Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka zich om tezamen met andere belangstellenden te voet te gaan naar het Klokmonument aan de Kleine Dreef.

19.50 uur Herdenking en kranslegging bij het Klokmonument 

Na een woord van welkom, het 'Taptoe-Signaal' en het luiden van de klok worden 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de locoburgemeester een toespraak. Hierna volgen elfjes voorgedragen door kinderen van een Veldhovense basisschool en wordt de World Peace Flame aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel.
Een leerling van het Sondervick College zal een gedicht ten gehore brengen en er klinkt koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de Gildevlag.
Door verschillende organisaties zal tenslotte een krans of bloemstuk worden gelegd, bijgestaan door leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka.

Komt u ook?

Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op donderdag 4 mei 2017 om 19.40 uur bij de kiosk aan De Plaatse voor de gezamenlijke tocht naar het Klokmonument. De herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef start om 19.50 uur. U bent van harte welkom!

Alles over de Dodenherdenking in Veldhoven leest u op de pagina Herdenkingen Veldhoven op deze website.

Stichting Dodenherdenking Veldhoven overgegaan in werkgroep

De Stichting Dodenherdenking Veldhoven was opgericht om in Veldhoven de herdenking te organiseren van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de Veldhovense burgers en militairen die in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn gevallen en naar de slachtoffers van het bombardement in Zeelst op 17 september 1944.

logo herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september

Per 1 januari 2017 is deze stichting overgegaan in een door de gemeente Veldhoven in het leven geroepen werkgroep, die gevormd wordt door de leden van het voormalig bestuur. Deze wijziging is in goed overleg met de gemeente Veldhoven tot stand gekomen. Er is gekozen voor een iets soberdere herdenking waarbij het zwaartepunt meer ligt op de herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei en de herdenking bij het monument  'Donderslag bij heldere hemel' aan het Meiveld op 17 september. 

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek