Inwoners steeds meer te spreken over hulp en ondersteuning

Woensdag 12 juli 2017

Extern onderzoek naar de ervaringen van cliënten met jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning laat een positief beeld zien. De gemeente Veldhoven doet het goed in de ogen van haar inwoners als het gaat om de uitvoering van deze nieuwe taken. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2017 voor de tweede keer gedaan; de eerste keer was in 2016.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken rondom jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Om inzicht te krijgen in de ervaring van inwoners met jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, heeft het college een cliëntervaringsonderzoek uit laten voeren. Er is gevraagd naar de ervaring van cliënten bij de toegang tot hulp en ondersteuning en naar hun ervaring met de ingezette hulp en ondersteuning door zorgaanbieders. De resultaten in Veldhoven komen in grote lijnen overeen met vorig jaar en laten op diverse punten ook verbeteringen zien.

Jeugd

Wat positief opvalt is dat veel meer ouders en jeugdigen weten waar zij terecht kunnen met een hulpvraag dan in 2016. De manier waarop medewerkers van de gemeente en hulpverleners met de hulpvrager(s) omgaan is nog steeds een sterk punt waar veel waardering voor is. Verder geven de ouders en jeugdigen aan dat de hulp die wordt ingezet positieve effecten heeft op goed opgroeien, meer zelfstandigheid en beter meedoen aan de samenleving. Wel geven cliënten aan dat het te lang duurt tot er hulp komt; dat mag nog wel verbeterd worden.

Uitspraken van cliënten:

“Ik voelde me gehoord, gesteund en serieus genomen. Er werd zelfs gekeken en gezocht naar hulp die we op andere gebieden kunnen gebruiken. Heel fijn en prettig. Een positieve ervaring.”
“Lange wachtlijsten. Weinig informatie over zorg of samenwerking met eerstelijns gezondheidszorg.”

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ook Wmo-cliënten zijn zeer positief over de manier waarop medewerkers van het loket Welzijn Wonen Zorg van de gemeente met hen omgaan. Ze voelen zich serieus genomen en worden snel geholpen. De ondersteuning past beter bij de vraag van de inwoner en ook de kwaliteit ervan wordt beter beoordeeld vergeleken met vorig jaar. Voor verbetering komt de informatievoorziening in aanmerking: waar kan ik vanuit de Wmo bij ondersteund worden en kan ik daar zelf nog iets in kiezen? De bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning, die bij het verspreiden van algemene informatie over de Wmo een rol kan spelen, is overigens verbeterd.

Uitspraken van cliënten:

“Het totale aanbod van ondersteuning verbetert mijn kwaliteit van leven enorm. Het vergroot mijn zelfstandigheid.”
“Het is niet altijd duidelijk op welke ondersteuning je recht hebt en waarvoor je daar moet zijn. Bijvoorbeeld gemeente, zorgverzekering of elders?”

Meer informatie over Jeugdhulp en Wmo

Kijk voor meer informatie over jeugdhulp en Wmo bij Zorg en ondersteuning.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek

Grafiek cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek