Maatschappelijke participatie in woord en beeld

Dinsdag 18 juli 2017

De afgelopen drie maanden hebben Veldhovenaren, instellingen, organisaties en gemeente samen verkend hoe in Veldhoven in brede zin deelname aan het maatschappelijk leven eruit zou kunnen zien.

In de startbijeenkomst op 8 mei is een eerste verkenning gedaan naar uw ideeën over deelnemen aan de Veldhovense samenleving. Tijdens vervolgbijeenkomsten is verdieping aangebracht. Nu zijn we weer een stap verder en praten we over een toekomstbeeld. Uit de verdieping blijkt dat er behoefte is aan een toekomstbeeld waarin Verbinden, Vertrouwd, Vlakbij, Vindingrijk, Vooruit! centraal staan. De V’s van Veldhoven.

En de naam is...

Het gezamenlijke toekomstbeeld, ook wel de visie, moet een naam krijgen. Weet u een pakkende beknopte tekst om onze V’s te verwoorden? We dagen u uit om voor 23 augustus een naam te verzinnen. En dat niet alleen. We vragen u ook om deze naam te verbeelden. U kunt dit beschrijven of tekenen, alles is goed. We vragen een professioneel bureau om het meest aansprekende idee uit te werken in een herkenbaar logo voor ‘maatschappelijke participatie in Veldhoven’. De bedenker(s) van naam en verbeelding ontvangen een leuke prijs die we nog even geheim houden!

Meedoen

Wilt u meedoen? Dan ontvangen wij uw inzending graag uiterlijk 23 augustus 2017. U kunt die per e-mail sturen naar gemeente@veldhoven.nl onder vermelding van Participatieprijs of naar Gemeente Veldhoven, Postbus 10101 5500 GA Veldhoven. Persoonlijk afgeven aan de receptie van het gemeentehuis of in de brievenbus stoppen aan het Meiveld mag natuurlijk ook.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek