Afvalinzameling in Veldhoven: KCA

Woensdag 13 september 2017

De gemeente Veldhoven streeft naar betere afvalscheiding en paste daarom eind 2015 de inzamelmethode bij woonhuizen aan. Hoe tevreden zijn de inwoners? Wat zijn de inzamelresultaten en hoe zit het met de kosten? Elke week bekijken we een van de afvalstromen.

Deze week: Klein Chemisch afval

Grafiek met het aantal ingezamelde kilo's Klein Chemisch Afval in 2015 en 2016

De inzameling van KCA is met 22% toe genomen. Per inwoner is 1,55 kilo KCA ingezameld. Dit is meer dan het landelijke gemiddelde van 1,2 kilo per inwoner. Er zit bijna geen KCA in het restafval en zo hoort het ook!

Twee keer per jaar (april en september) wordt KCA opgehaald. Op centrale plekken in de wijk staat een KCA-wagen die graag uw KCA inneemt. De eerstvolgende inzameldag is op 16 september. Uit de enquête bleek dat 22% vindt dat KCA vaker opgehaald mag worden. Het ophalen van KCA is echter een dure voorziening, waarbij relatief weinig kilo’s worden ingezameld, het meeste KCA wordt ingeleverd op de milieustraat. Uit financieel oogpunt is uitbreiding dan ook niet wenselijk. U kunt KCA altijd gratis kwijt bij de milieustraat. Lege batterijen, spaar- en LED-lampen kunt u vaak inleveren bij de winkel waar u een nieuwe batterij of lamp koopt. Omdat het een gevaarlijke afvalstroom is, waar gediplomeerde krachten continue bij aanwezig moeten zijn, zijn andere inzamelpunten wettelijk niet toegestaan.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek