College stelt locatie nieuw zwembad voor

Woensdag 27 september 2017

Het nieuwe zwembad in het centrum komt weer een stapje dichterbij. Afgelopen week koos het college de plek waar het nieuwe zwembad het beste gerealiseerd kan worden.

Volgens het college voldoet de voormalige locatie van basisschool De Rank het best aan de gestelde criteria en voorwaarden voor nieuwbouw van het zwembad. Dit terrein ligt aan de rand van het burgemeester Elsenpark.

Besluitvorming

Het college vraagt de gemeenteraad of die het met de locatie eens is. Op dinsdag 3 oktober spreekt de gemeenteraad over de voorgestelde locatie. Op die avond kunt u uw mening laten horen over de plek voor het nieuwe zwembad door gebruik te maken van het spreekrecht. De raad neemt op 24 oktober een besluit.

Spreekrecht en informatie

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dit kan door bij de griffie een verzoek in te dienen, uiterlijk tot 48 uur voor de vergadering. Stuur een e-mail naar griffie@veldhoven.nl of bel met het algemene telefoonnummer 14 040.

Heeft u inhoudelijke vragen over het voorstel? Bel dan ook naar het algemene telefoonnummer 14 040.

Het gebied dat is voorgesteld als locatie voor het nieuwe zwembad

Het gebied dat is voorgesteld als locatie voor het nieuwe zwembad.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek