Start reconstructie Zandoerle(seweg)

Maandag 30 oktober 2017

Het gedeelte Zandoerle/Zandoerleseweg tussen de rotonde met de Oersebaan en de Paddevenweg is toe aan grootschalig onderhoud. Op het programma staan rioleringswerkzaamheden, nieuwe bestrating en snelheidsbeperkende maatregelen. Aannemer Van den Boomen BV uit Liempde gaat over enkele weken aan de slag.

De reconstructie van Zandoerle/Zandoerleseweg staat al ruim een jaar in de planning. Door diverse omstandigheden is de uitvoering uitgesteld, maar nu gaat het dan toch gebeuren. Aanleiding voor de reconstructie is de toegenomen verkeers- en geluidsoverlast in Zandoerle. De gemeente combineert de wegwerkzaamheden met werkzaamheden aan het rioleringsstelsel.

Wat gaat er precies gebeuren?

  • Verbeteren verkeersveiligheid
    We treffen snelheidsbeperkende maatregelen in de vorm van verkeersplateaus. Ook gaat voor het weggedeelte tussen de rotonde en de kern van Zandoerle een maximumsnelheid gelden van 30 km per uur. Buiten de bebouwde kom wordt de maximumsnelheid 60 km per uur. De nieuwe maximumsnelheden gaan in zodra de werkzaamheden klaar zijn.
  • Bestrating en weginrichting
    Vanaf de rotonde Oersebaan tot en met de T-splitsing met de Paddevenweg vervangen we het asfalt door straatbaksteen, gelegd in keperverband. Voor het weggedeelte vanaf de T-splitsing Paddevenweg tot en met de Brink hergebruiken we de bestaande verharding.
  • Vervanging riool
    Vanaf de rotonde Oersebaan tot en met de T-splitsing Paddevenweg vervangen we het bestaande riool door een vuilwaterriool en een schoon(hemel)waterriool. Ook vervangen we daar alle huis- en kolkaansluitingen. Vanaf de T-splitsing Paddevenweg tot en met de Brink Zandoerle blijft het bestaande riool gehandhaafd; daar worden alleen de huis- en kolkaansluitingen vervangen.

Informatieavond

De aannemer organiseert op korte termijn - voorafgaand aan de start van de werkzaamheden - een informatieavond voor belanghebbenden. Omwonenden/aanwonenden ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze informatieavond geeft de aannemer toelichting op uitvoering en planning van de werkzaamheden en de gevolgen voor de bereikbaarheid. Hij zal dan ook toelichten hoe hij de communicatie met de omwonenden tijdens de werkzaamheden regelt. Een vertegenwoordiging van het cluster Uitvoering van de gemeente is tijdens die informatieavond aanwezig.

Omleiding

Als gevolg van de reconstructie wordt het verkeer tijdelijk omgeleid met wat langere reistijd tot gevolg. De werkzaamheden veroorzaken overlast. De aannemer doet zijn best om deze zoveel mogelijk te beperken. We vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Planning

De werkzaamheden zijn naar verwachting in april 2018 afgerond. Daarbij houden we een kleine slag om de arm vanwege de weersomstandigheden.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van dit artikel? Neem danĀ  contact op met de gemeente. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek