Archeologisch onderzoek in park Vogelzang

Dinsdag 7 november 2017

In park Vogelzang - tussen ’t Look en Zonderwijk start binnenkort archeologisch onderzoek. Dit als voorbereiding op de aanleg van twee waterkelders, bestemd voor de tijdelijke opvang van grote hoeveelheden regenwater. Naar verwachting duren de opgravingen maximaal twee weken. Daarna wordt het terrein tijdelijk weer vlak gemaakt. De aanleg van de waterkelders volgt begin 2018.

De in het Veldhovens Weekblad gemelde startdatum 6 november bleek niet haalbaar, door transportproblemen met de graafmachine. De beoogde startdatum is nu 13 november.

ADC-ArcheoProjecten begint het archeologisch onderzoek op de plaats van de oostelijke kelder (bij het Parkpad). Een rupskraan graaft daar op de plek van de toekomstige waterkelder een strook grond uit van 10 bij 70 meter. De kraan graaft tot ongeveer een meter diepte; de zogenoemde archeologische laag. Als het archeologisch bureau in deze strook sporen en vondsten uit de oudheid vindt, worden deze gedocumenteerd en opgegraven. Op dezelfde manier wordt ook de plaats van de westelijke waterkelder, het dichtst bij de Sondervick, onderzocht.

Luchtfoto van Park Vogelzang en de locaties van de waterkelders. Bron: Google Earth

Luchtfoto van Park Vogelzang en de locaties van de waterkelders. Bron: Google Earth

Planning

Het onderzoek ter hoogte van de oostelijke kelder start maandag 13 november. Rondom de plek waar gewerkt wordt, staat voor de veiligheid een hekwerk. Daarna wordt het terrein van de westelijke kelder onderzocht. In totaal duurt het archeologisch onderzoek ongeveer twee weken. Daarna wordt het terrein weer vlak gemaakt, tenzij er belangrijke sporen worden gevonden. In dat geval onderzoekt het bureau ook de rest van de plek en dan kan het mogelijk langer duren.

Waarom archeologisch onderzoek

In het park waar de kelders worden gebouwd kunnen bijzondere archeologische resten aanwezig zijn, vergelijkbaar met de sporen en vondsten die afgelopen voorjaar aan het licht kwamen rondom de Roskam. Daarom wordt voorafgaand aan de bouw van de waterkelders een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Om stagnatie bij de aanleg van de waterkelders te voorkomen, wordt dit onderzoek nu alvast uitgevoerd.

Waarom waterkelders

Het klimaat verandert en als gevolg daarvan valt er tijdens piekmomenten veel regen in korte tijd. Dat regenwater moet ergens heen kunnen. Daarom leggen we in Park Vogelzang twee ondergrondse waterkelders aan. Deze dienen voor het tijdelijk bergen van regenwater voordat het wordt afgevoerd naar open water. De kelders hebben elk een oppervlakte van bijna 2.000 m² en worden 2,5 tot 3 meter diep. De kelders worden gebouwd met een betonconstructie met ondersteuningspilaren. Daarbovenop wordt het maaiveld opnieuw aangebracht. Het nieuwe maaiveld wordt glooiend om speelse hellingen te krijgen (bijvoorbeeld om sleetje te rijden). Er wordt weer gras ingezaaid en struiken geplant. Als alles klaar is ziet u dus niks meer van de waterkelders, dan is het park weer net zo mooi als voorheen.

Contact

Heeft u vragen over naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider van de aanleg waterkelders. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek