14 December informatiebijeenkomst plannen waterberging en beekherstel Run

Woensdag 6 december 2017

Op 14 december organiseert Waterschap de Dommel tussen 12:00 en 14:30 een inloopbijeenkomst in het Witven aan de Runstraat te Veldhoven om de voorgenomen plannen voor de watergang de Run toe te lichten.

In ontwerp vastgesteld

Op 28 november heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel het projectplan Waterberging en Beekherstel Run traject Grootgoor in ontwerp vastgesteld. De plannen liggen vanaf 1 december gedurende 6 weken ter inzage en belanghebbenden kunnen in die tijd hun zienswijze op het plan kenbaar maken. In de bekendmaking van Waterschap De Dommel wordt een nadere toelichting gegeven op het besluit en de procedure.  

Binnenlopen voor een gesprek

Het waterschap vindt het belangrijk dat iedereen die daar behoefte aan heeft de gelegenheid heeft om vragen te stellen over de plannen en om erover in gesprek te kunnen gaan. De informatiebijeenkomst is daarvoor bedoeld. Er zijn medewerkers aanwezig van Waterschap de Dommel die uw vragen kunnen beantwoorden en er zijn plankaarten aanwezig waarop alle voorgenomen maatregelen staan. U kunt tussen 12:00 en 14:30 vrij binnenlopen voor een gesprek, de koffie of thee staat voor u klaar. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Philip Schellens via pschellens@dommel.nl of Maurice de Wit via maurice.d.wit@dommel.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek