Verloting landbouw-pachtgrond

Woensdag 6 december 2017

Voor de komende pachtperiode (2018 tot 2021) vindt een loting plaats voor de gemeentelijke percelen die beschikbaar zijn voor de pacht. Pachtovereenkomsten worden telkens afgesloten voor de duur van een jaar met de mogelijkheid de overkomst te verlengen als de grond op dat moment nog voor pacht beschikbaar is. De pachtprijs voor 2018 is bepaald op € 1.200,-- per hectare.

Details verloting

Datum: donderdag 14 december 2017
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis
Tijd: 9.00 – 9.30 uur: gelegenheid om de beschikbare kavels te bekijken op de kaart
Tijd: 9.30 uur: loting

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijk pachtkavel gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft al een in Veldhovens gevestigd agrarisch bedrijf
  • U moet de grond zelf gebruiken (onderverpachting is niet toegestaan)

Procedure loting

  • U hoeft zich niet vooraf in te schrijven om met de loting mee te doen. U brengt een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee, plus kopie van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (met inschrijvingsnummer)
  • Per bedrijf is één inschrijving mogelijk. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel
  • Als u zelf niet bij de loting aanwezig kunt zijn, mag u zich laten vertegenwoordigen. Uw vertegenwoordiger moet meerderjarig zijn en moet in dat geval kopieën overhandigen van zijn eigen legitimatiebewijs én van uw legitimatiebewijs, plus kopie van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Bekijken pachttekening

Onderstaande pachttekening is vanaf maandag 12 december 2017 ook te bekijken in de informatieruimte van het gemeentehuis. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

Kavels verloting landbouw-pachtgrond 14 december 2017

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek