‘Veldhoven Vooruit’ voor maatschappelijke participatie

Woensdag 27 december 2017

De gemeenteraad heeft 19 december de visie ‘Veldhoven Vooruit’ unaniem vastgesteld. Deze visie voor maatschappelijke participatie is in samenspraak met inwoners, maatschappelijke partners en gemeente tot stand gekomen en vormt de basis voor het beleid van de komende jaren. Het is een innovatieve en bondige duiding van de uitkomst van het samenspraakproces.

De visie bestaat uit de volgende zes onderdelen (kernwaarden): Verbonden, Vertrouwd, Vlakbij, Voorkomen, Vindingrijk en Vooruit.  De V’s van Veldhoven!

De 6 V's van Veldhoven: Verbonden, Vertrouwd, Vlakbij, Vooruit, Voorkomen en Vindingrijk

Dit voorjaar zijn er drie bijeenkomsten met organisaties, instellingen en inwoners gehouden om op een innovatieve manier input op te halen voor het toekomstbeeld op maatschappelijke participatie. Dit beeld is een visie die duidelijkheid geeft over de rollen van en de samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke partners en gemeente.

Inspiratiebox en website ‘Veldhoven Vooruit'

Om de maatschappelijke beweging rondom maatschappelijke participatie te faciliteren, te stimuleren, te beoordelen en te verbeteren bevat de visie een concrete ‘Inspiratiebox’. Deze helpt om met elkaar in gesprek te gaan over wat de meest passende manier is om iedereen in Veldhoven naar eigen wens mee te laten doen. De visie, het proces er naar toe en de ‘inspiratiebox’, vindt u  op www.veldhovenvooruit.nl.

Bedankt!

De visie ‘Veldhoven Vooruit’ is een product van heel Veldhoven. Met elkaar mogen we trots zijn op het behaalde resultaat. De gemeente bedankt een ieder voor de inzet en inbreng.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek