Citycentrum Veldhoven tijdelijk Living Lab

Woensdag 17 januari 2018

Maatregelen om straten, wijken en steden veilig, gezond en leefbaar te houden, baseer je bij voorkeur op harde gegevens. Op gegevens die je kunt meten. Met sensoren bijvoorbeeld. Maar werkt dat in de praktijk? Veldhoven heeft zich met zes andere Nederlandse gemeenten aangesloten bij het Nationaal Smart City Living Lab om die praktijk te ervaren.

De gemeente Veldhoven gaat met het winkelgebied Citycentrum meedoen in het Living Lab. Door het plaatsen van tien sensoren kan worden onderzocht welke gebeurtenissen, en maatregelen een positieve en negatieve uitwerking hebben op de dynamiek in het Citycentrum. De sensoren worden in januari geplaatst en blijven tot juni 2018 hangen.

Smart Citycentrum

De sensoren komen in het Citycentrum op diverse plaatsen aan onder andere lichtmasten te hangen. Ze registreren de hoeveelheid geluid (decibel) op verschillende dagen, tijden, weersomstandigheden en bij evenementen. Door de gegevens slim te combineren ontstaat een beeld van drukte door bezoekers en hoe zij zich door de City bewegen. Maar ook met welke doelen het Citycentrum wordt bezocht (bijvoorbeeld marktbezoek, evenementen, boodschappen, shoppen). Tevens ontstaat een indruk van het gebruik van toegangswegen en parkeerterreinen. De sensoren kunnen mogelijk ook worden toegepast om de openbare verlichting aan te sturen, bijvoorbeeld door aan de hand van geluidsfrequentie de verlichtingssterkte aan te passen. Of om geluidsoverlast of zelfs vernielingen te constateren.

Ervaring opdoen

De beste manier om  ervaring op te doen met het werken met sensoren, is door het te doen. Naast de concrete informatie die dit project de gemeenten oplevert, gaat het vooral om het opdoen van ervaring met deze manier van werken. 

Delen van kennis

Het Living Lab wil alle geïnteresseerden maximaal inzicht bieden in de activiteiten die ze uitvoert. Zo zijn bijvoorbeeld alle meetgegevens, zodra de sensoren geplaatst zijn, te raadplegen op slimstestad.nl/living-lab-data.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.slimstestad.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek