Aanleg waterkelders Park Vogelzang van start

Dinsdag 20 februari 2018

In park Vogelzang komen 2 ondergrondse waterkelders.  Deze moeten ervoor gaan zorgen dat bij hevige regenbuien minder wateroverlast ontstaat in ’t Look. In de week van 19 februari starten de voorbereidingen en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind mei klaar.

Ons klimaat verandert en dat ervaren we regelmatig: tijdens piekmomenten valt er heel veel regen in korte tijd.  Die grote hoeveelheden regenwater moeten snel afgevoerd worden, om overlast te voorkomen. Daarom leggen we in park Vogelzang waterkelders aan. Deze gaan zorgen voor betere afwatering in de wijk ’t Look. De waterkelders sluiten aan op het afvoerstelsel in de straten (de ‘putten’ in het wegdek). Zo ontstaat een waterberging voor de piekmomenten in regenval. Vanuit de waterkelders kan regenwater infiltreren in de bodem. Zodra het weer droog is en de capaciteit van het afvoerstelsel laat het toe, kan het water ook weer wegstromen via het regenwaterstelsel.

Uitvoering

De kelders worden ruim 2,5 meter onder het bestaande maaiveld aangelegd. Elke kelder heeft een oppervlak van bijna 2.000 m² en wordt 2,5 tot 3 meter diep. De uitgegraven grond wordt boven het maaiveld teruggebracht. Daardoor ontstaan twee ‘terpen’, een soort heuvels van maximaal 1,5 m hoog. Het nieuwe maaiveld krijgt  glooiende, speelse hellingen (bijvoorbeeld om sleetje te rijden in de winter). De beplanting komt uiteraard terug; er wordt weer gras ingezaaid en struiken geplant. Als alles klaar is zijn de waterkelders niet meer zichtbaar.

Planning

In de week van 19 februari start het afbakenen van het werkterrein en wordt een zogenoemde ‘platenbaan’ aangelegd. Via die platenbaan verplaatst het bouwverkeer zich in het park. Het uitgraven van de kelders start de week erna. Er komen twee kelders in park Vogelzang. De kuilen voor de kelders worden een voor een gegraven. Vervolgens worden beide kelders tegelijk gebouwd. Daarna volgt het egaliseren en inzaaien van het terrein plus het asfalteren van de paden. Als alles meezit is het park eind mei klaar. Het halen van de planning is mede afhankelijk van omstandigheden zoals het weer.

Bouwverkeer

Transport vindt plaats via Sondervick/Neptunus. Voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer worden verkeersregelaars ingezet. Mogelijk brengt dit enige overlast met zich mee. We vertrouwen op het begrip van de omwonenden, de aannemer doet er uiteraard alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Communicatie

De aannemer – Van der Zanden – is als volgt bereikbaar voor uw vragen:

  • via e-mailadres look@vanderzanden.nl
  • telefonisch via nummer 013 513 13 37 (24/7 bereikbaar)
  • tijdens het inloopspreekuur: elke eerste woensdagavond van de maand tussen 17.00 – 18.00 uur in de bouwkeet van de gemeente Veldhoven aan de Nijverheidslaan.

Installatiewerkzaamheden voor een waterkelder

Dit systeem met waterkelders wordt landelijk al jarenlang toegepast, het systeem werkt prima en geeft geen overlast. Ook in Veldhoven liggen al 5 van dergelijke waterkelders. Rondom het City Centrum (2 onder parkeerterrein Braak en 2 onder parkeerterrein Lei) en bij de Abdijtuinen. Foto: Waterblock

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek