Hoe maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde?

Dinsdag 20 februari 2018

De gemeente doet er alles aan om de WOZ-waarde van uw woning zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.  Heeft u vragen of bent u het niet eens met de getaxeerde waarde? Neem dan contact met ons op.  Wij beantwoorden uw vragen graag en adviseren u ook over mogelijke vervolgstappen.

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen 2018. Op die aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning. Als u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar maken, stap voor stap

Stap 1: check de WOZ-waarde

De OZB (onroerendezaakbelasting) die u moet betalen, is berekend op grond van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is gebaseerd op de gegevens van uw object, zoals die bij de gemeente geregistreerd zijn. U vindt deze objectgegevens terug op een taxatieverslag, dat u kunt opvragen:

Stap 2: bezwaar indienen

Als u het idee heeft dat er een fout is gemaakt bij de waardebepaling, dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift stelt u zelf gemakkelijk op. Er staat een voorbeeldbrief (ODT, 8.1 kB) voor u klaar. 
In uw bezwaarschrift moeten in elk geval de volgende gegevens staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer tijdens kantooruren
  • het vorderingsnummer van de aanslag
  • de redenen waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Tips

  • Let op! Dien uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de aanslag in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Veldhoven
  • Wilt u uw bezwaren mondeling toelichten voordat de gemeente een uitspraak doet op uw bezwaarschrift? Geef dit aan in uw bezwaarschrift. De gemeente nodigt u dan uit voor een persoonlijk gesprek

Stap 3: uw bezwaar objectief beoordeeld

Een deskundige WOZ-gecertificeerde taxateur bekijkt en beoordeelt uw bezwaar nauwkeurig. Mogelijk wil de taxateur uw pand ook van binnen zien, ofwel ‘inpandig opnemen’. Dat kan op zijn eigen initiatief of omdat u er zelf om vraagt in uw bezwaarschrift. Dit is onder meer afhankelijk van de inhoud van uw bezwaarschrift. De taxateur geeft vervolgens een goed onderbouwd waarde-advies aan de gemeente. Dit advies is geen taxatierapport.

Stap 4: gemeente beslist

Op basis van het waarde-advies van de taxateur beslist de gemeente of uw bezwaar gegrond is en of de WOZ-waarde van uw woning wordt aangepast. U ontvangt daarover schriftelijk bericht.

Ga liever niet in zee met ’No cure no pay’ bureaus

In deze tijd van het jaar adverteren bureaus die op basis van ‘no cure no pay’ een bezwaarschrift voor u willen opstellen. Meestal hoeft u niets aan zo’n bureau te betalen, ook niet als de WOZ-waarde naar aanleiding van het bezwaar wordt aangepast. Toch verdient zo’n bureau er geld aan. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om professionele bezwaarmakers (dergelijke bureaus dus) proceskosten te betalen als een bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd.

Kosten bureau ten laste van gemeenschap

De totale kosten die de gemeente aan een bureau moet betalen, kunnen oplopen tot € 740,- per bezwaarschrift (indienen bezwaarschrift, bijwonen hoorzitting en indienen taxatierapport). Al dergelijke kosten verwerkt de gemeente in de tariefbepaling van de OZB. Uiteindelijk betalen dus álle inwoners gezamenlijk deze kosten.

De gemeente bekijkt en behandelt alle bezwaarschriften serieus en volgens de regels. Inschakelen van een bureau is dus echt niet nodig.

Meer informatie

Hebt u geen toegang tot internet of zijn er andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Veldhoven. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het cluster WOZ/Belastingen/BAG via telefoonnummer 14 040. Wij helpen u graag.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek