Gemeenteraadsverkiezingen en Referendum Sleepwet

Dinsdag 13 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel ‘Sleepwet’ genoemd.

De gemeente heeft voor deze verkiezingen 19 stemlokalen ingericht. Op uw persoonlijke stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal vermeld. U mag echter in elk stemlokaal in Veldhoven uw stem uitbrengen.

Unieke pilot voor blinden en slechtzienden in Veldhoven

Als enige gemeente in Brabant heeft Veldhoven een stemlokaal ingericht waar blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem uit kunnen brengen. Deze voorziening vindt u bij de Severinus. Om de Veldhovenaren met een visuele beperking die geen vervoer kunnen regelen bij het stemlokaal te krijgen, organiseert de gemeente een vervoersmogelijkheid.

Achtergrond

Het recht om te stemmen is een mensenrecht. Voor mensen met een beperking is dit recht nog eens benadrukt in artikel 29 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Daarin staat dat stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017 was het stemmen voor mensen met een visuele beperking echter nog niet goed toegankelijk. Met deze proef proberen de betrokken gemeentes en organisaties een eerste stap te zetten om hier verbetering in aan te brengen.

Hoe werkt het?

Over het stembiljet wordt een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. De stemmer krijgt vervolgens via een koptelefoon die is aangesloten op de zogenoemde soundbox  te horen welke partijen er op de lijst staan. Met hulp van knoppen kan hij/zij aangeven van welke partij de kandidaten moeten worden voorgelezen. De stemmer voelt op de mal welke kolom hij moet hebben voor de juiste partij, door te tellen. Vervolgens telt de kiezer- weer met de vinger- het aantal rijen om de juiste kandidaat te kunnen aankruisen. Om het tellen te vereenvoudigen, is er na elke vijf kandidaten een duidelijk voelbaar streepje geplaatst. Met het potlood maakt de kiezer tenslotte het gewenste vakje rood.

Vervoer

Voor een groot deel van de doelgroep is stemlokaal Severinus niet het dichtstbijzijnde stemlokaal. Ook stopt er geen openbaar vervoer voor de deur van de Platanenlaan 28. Daarom regelt de gemeente desgewenst het vervoer. De details hiervan zijn nu nog niet bekend. Houdt u de berichtgeving op de website of onze social media in de gaten, of bel in de week van de verkiezingen naar de gemeente via telefoonnummer 14 040.

Op de hoogte blijven?

Op de pagina Verkiezingen houden we u op de hoogte van de verkiezingen. Met concrete vragen kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek